Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-02-1993 ]

ΠΟΛ.1062/12.2.1993 Παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των άρθρων 44 και 48 του Ν. 2065/92.

(Παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των άρθρων 44 και 48 του Ν. 2065/92. )

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1062/12.2.93 Παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των άρθρων 44 και 48 του Ν. 2065/1992.

Με αφορμή ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 44 και 48 του Ν. 2065/1992, παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις:

1. Στις ειδικές εκθέσεις ελέγχου που υποβάλλονται στη Δ/νση Ελέγχων, κατ'εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του παραπάνω Νόμου, θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα, εκτός από τα άλλα στοιχεία,  και ο ΑΦΜ του φορολογούμενου. Σε περίπτωση δε που η έκθεση αφορά Νομικό Πρόσωπο, θα αναγράφονται από τα στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων αυτού, καθώς και ο ΑΦΜ τους.

2. Όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 48, οι αρμόδιες φορολογικές Αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ/νση Ελέγχων τις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό εκθέσεις ελέγχου για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται τόσο από τις ίδιες όσο και από άλλες τυχόν υπηρεσίες ή όργανα. Στις περιπτώσεις που η διαπίστωση γίνεται από συνεργείο ελέγχου, όχι της ΔΟΥ, τότε οι εκθέσεις θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. με βεβαία χρονολογία και θα τίθεται η σφραγίδα της υπηρεσίας.

Για τις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων από τυχόν άλλες υπηρεσίες, εκτός των φορολογικών, πρέπει να συντάσσεται έκθεση και από όργανα της φορολογικής υπηρεσίας, η οποία και θα υποβάλλεται για τα περαιτέρω.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο