Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-02-1993 ]

ΠΟΛ.1061/16.2.1993 Καθορισμός καθαρών κερδών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).

(Καθορισμός καθαρών κερδών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ). )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1061/16.2.93 Καθορισμός καθαρών κερδών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).

Το υπουργείο Οικονομικών, στην προσπάθειά του, να αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικών Αρχών κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, ήλθε σε συμφωνία με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών ΤΑΞΙ για τον καθορισμό των καθαρών κερδών των επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) - Ταξί, για το οικον. έτος 1993. Ο καθορισμός των καθαρών κερδών γίνεται ανάλογα με το ποσοστό της άδειας, της χρησιμοποίησης ή μη οδηγού και ανεξάρτητα από το καύσιμο του αυτοκινήτου.
Έτσι, τα καθαρά κέρδη που πρέπει τουλάχιστον να δηλωθούν για το οικον. έτος 1993 (Διαχείριση 1.1-31.12.1992) από τους εκμεταλλευτές των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) είναι όπως στο συνημμένο πίνακα.
Περαιτέρω, για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) της Θεσσαλονίκης ισχύουν τα ποσά του πίνακα αυτού μειωμένα κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ενώ για τις λοιπές πόλεις με πληθυσμό πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) κατοίκους τα ποσά του πίνακα μειώνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
Για τις πόλεις με πληθυσμό κάτω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων τα καθαρά κέρδη που πρέπει να δηλωθούν θα καθορισθούν, ύστερα από σχετική συμφωνία των ενδιαφερόμενων από τους Προϊσταμένους των κατά τόπους αρμόδιων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών κατά περίπτωση.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 1993 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1.1.-31.12.1992)   ΜΕ ΑΔΕΙΑ 100%
ΟΔΗΓΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
1.700.000
1.000.000 ΙΙ. ΜΕ ΑΔΕΙΑ 50%
ΟΔΗΓΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
1.300.000
1.000.000


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο