Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-02-1993 ]

ΠΟΛ.1056/15.2.1993 Καθορισμός καθαρών κερδών Δ.Χ. Φορτηγών αυτοκινήτων

(Καθορισμός καθαρών κερδών Δ.Χ. Φορτηγών αυτοκινήτων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ. 1056/15.2.93 Καθορισμός καθαρών κερδών Δ.Χ. Φορτηγών αυτοκινήτων.


Το υπουργείο Οικονομικών, στην προσπάθειά του να αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ φορολογούμενων και φορολογικών Αρχών, κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, ήλθε σε συμφωνία, όπως κάθε χρόνο, με τις Ομοσπονδίες των φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. Εθνικών Μεταφορών, για τον καθορισμό των καθαρών κερδών του οικον. έτους 1993. Ο καθορισμός των καθαρών κερδών των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων έγινε με βάση το ωφέλιμο φορτίο κάθε αυτοκινήτου με ομαδοποίηση σε τρεις (3) κατηγορίες ανάλογα με τους τόνους για καλύτερη εξυπηρέτηση. Με τον τρόπο αυτό καθορίζεται το κατώτερο ποσό κερδών που πρέπει να δηλώσουν οι εκμεταλλευτές των φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. Εθνικών Μεταφορών.

Ο καθορισμός των καθαρών κερδών με τον παραπάνω τρόπο δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΦ.Σ. ή δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις Φ.Π.Α.

Τα ακαθάριστα έσοδα, που πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται στα συμπληρωματικά στοιχεία της δήλωσης, λαμβάνονται όπως προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία.

Σαν επισυνάπτουμε πίνακα με τα καθαρά κέρδη που πρέπει τουλάχιστον να δηλώσουν οι εκμεταλλευτές των Δ.Χ.Φ. αυτοκινήτων με βάση το ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου τους.

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΤΟΝΟΙ) ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΡΙΤΟ Μέχρι 5 1.200.000 1.000.000 Πάνω από 5-16 1.600.000 1.200.000 Πάνω από 16 1.900.000 1.300.000

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο