Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-02-1993 ]

ΠΟΛ.1050/9.2.1993 Τύπος και περιεχόμενο των περιοδικών εκκαθαρίσεων ΦΠΑ για βιβλία Β και Γ κατηγορίας ΚΒΣ (έντυπο 004 ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 1993) και για βιβλία Α κατηγορίας ΚΒΣ (έντυπο 007 ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 1993).

(Τύπος και περιεχόμενο των περιοδικών εκκαθαρίσεων ΦΠΑ για βιβλία Β και Γ κατηγορίας ΚΒΣ (έντυπο 004 ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 1993) και για βιβλία Α κατηγορίας ΚΒΣ (έντυπο 007 ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 1993). )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1050/9.2.93 Τύπος και περιεχόμενο των περιοδικών εκκαθαρίσεων ΦΠΑ για βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας ΚΒΣ (έντυπο 004 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 1993) και για βιβλία Α' κατηγορίας ΚΒΣ (έντυπο 007 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 1993).


Έχοντας  υπόψη κ.τ.λ., αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των περιοδικών εκκαθαρίσεων ΦΠΑ (έντυπα 004 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 1993 και 007 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 1993), για τις φορολογικές περιόδους που αρχίζουν μετά την 1.1.93 από υποκείμενους στο φόρο, οι οποίοι τηρούν αντίστοιχα βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας ΚΒΣ και πρώτης κατηγορίας ΚΒΣ, όπως τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στην παρούσα.

2. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.1.93 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο