Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-01-1994 ]

ΠΟΛ.1003/13.1.1994 Υπαγωγή των JET SKI στα σκάφη αναψυχής που αναφέρονται στις διατάξεις της περίπτ. ε της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955

(Υπαγωγή των JET SKI στα σκάφη αναψυχής που αναφέρονται στις διατάξεις της περίπτ. ε της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Υπαγωγή των JET SKI στα σκάφη αναψυχής που αναφέρονται στις διατάξεις της περίπτ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955 1136486/1841/Α0012/

ΠΟΛ. 1003/13.1.1994

ΠΟΛ 1003

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ύστερα από απάντηση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας σε σχετικό ερώτημά μας, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/55 μεταξύ των δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της συνολικής τεκμαρτής δαπάνης των φορολογουμένων (τεκμήριο δαπανών) περιλαμβάνεται και η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη με βάση την κυριότητα ή την κατοχή σκαφών αναψυχής.

2. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, μας πληροφόρησε ότι τα JET SKI είναι μηχανοκίνητα σκάφη, χωρίς χώρους ενδιαίτησης, τα οποία υπάγονται στα σκάφη αναψυχής που αναφέρονται στην περίπτωση ε' της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955 . 3. Εν όψει των ανωτέρφω, στα σκάφη αναψυχής υπάγονται και τα JET SKI και κατά συνέπεια για τον καθορισμό της οικείας τεκμαρτής δαπάνης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υποπερίπτωσης αα' της περίπτ. ε' της παραγρ. ε' της παραγρ. 2 του άρθρου 5, της περίπτ. α' της παραγρ. 5 του ίδιου άρθρου και της περίπτ. α' της παραγρ. 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 3323/55 , για την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο