Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-01-2007 ]

ΙΚΑ Γ.Ε.Γ99/1/9/31.01.07 Ακύρωση Π.Ε.Π.Ε.Ε. που συνετάγησαν λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Συγκεντρωτική Περιοδικών Δηλώσεων Εισφορών.

(Ακύρωση Π.Ε.Π.Ε.Ε. που συνετάγησαν λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Συγκεντρωτική Περιοδικών Δηλώσεων Εισφορών. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)Ακύρωση Π.Ε.Π.Ε.Ε. που συνετάγησαν λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Συγκεντρωτική Περιοδικών Δηλώσεων Εισφορών.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
Γ.Ε.: Γ99/1/9/31-1-2007


ΣΧΕΤ. : Το υπ΄ αρ. Γ99/1/163/28-12-06 Γεν. Έγγραφό μας.


με το ανωτέρω Γεν. Έγγραφό μας διευκρινίστηκε ότι, το υφιστάμενο νομικό καθεστώς, σε αντίθεση με ότι ισχύει για τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις, δεν προβλέπει την επιβολή κυρώσεων (με τη σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε.) σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής Συγκεντρωτικών Περιοδικών Δηλώσεων Εισφορών. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να συντάσσονται Π.Ε.Π.Ε.Ε για το λόγο αυτό.
Σε όσες περιπτώσεις έχουν ήδη επιβληθεί κυρώσεις, θα πρέπει οι αντίστοιχες Π.Ε.Π.Ε.Ε. να ακυρωθούν οίκοθεν (χωρίς αίτηση) με απόφαση Δ/ντή Υποκ/τος και να σταλούν σχετικές καταστάσεις διαγραφών στα αρμόδια Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.μ. ή τις Ταμειακές Υπηρεσίες των οικείων Υποκ/των. Οι αποφάσεις των Δ/ντών πρέπει να κοινοποιηθούν απαραιτήτως και στους ενδιαφερόμενους εργοδότες, προκειμένου αυτοί να έχουν την δυνατότητα υποβολής αιτήματος για επιστροφή των ποσών που κατέβαλαν για την εξόφληση των συγκεκριμένων Π.Ε.Π.Ε.Ε., εφόσον δεν υφίστανται οφειλές τους προς το Ίδρυμα (σχετ. : άρθρο 83 «περί συμψηφισμού» του Κ.Ε.Δ.Ε.).
Τυχόν εκκρεμείς ενστάσεις εργοδοτών θα τεθούν στο αρχείο, μετά την οίκοθεν ακύρωση των προσβαλλόμενων Π.Ε.Π.Ε.Ε.. Εάν οι Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές (Τ.Δ.Ε.) έχουν ήδη λάβει αποφάσεις, απορρίπτοντας τις ενστάσεις των εργοδοτών, θα πρέπει οι υποθέσεις να επανεισαχθούν, προκειμένου αυτές (οι ενστάσεις) να γίνουν τελικά δεκτές και να ακυρωθούν οι αντίστοιχες Π.Ε.Π.Ε.Ε..ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο