Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-2007 ]

ΠΟΛ.1012/22.1.2007 Στατιστικά κατώφλια για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτους 2007 - intrastat

(Στατιστικά κατώφλια για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτους 2007 - intrastat)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αριθ. Πρωτ.: 1007618  /  467 / 56  /0006Δ
Αθήνα  22 Ιανουαρίου 2007                      
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ  Δ΄ VIES ( Διοικητικής Συνεργασίας & Ανταλλαγής Πληροφοριών )
 
Ταχ. Δ/νση       :  ΣΙΝΑ  2-4   
Ταχ. Κωδ.        :  106 72  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες   :  Αθηνά Μητσιλιού    
Τηλέφωνο       :   210 – 36.16.754
FAX                :   210 – 36.16.216
E-mail             :    [email protected]     
 
 
ΘΕΜΑ: Στατιστικά κατώφλια για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτους 2007
 
Σχετικά με το παραπάνω αναφερόμενο θέμα και προκειμένου να καταστεί ευχερέστερος ο έλεγχος της υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., σας κοινοποιούμε συνημμένα, σε φωτοαντίγραφο, το έγγραφο της ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                  
( Ε.Σ.Υ.Ε.), όπου ορίζονται τα κατώφλια εξομοίωσης για τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων INTRASTAT, όπως αυτά ισχύουν από 01/01/2007 - βάσει του Κανονισμού της Ε.Ε. 638/2004  άρ. 10 παρ. 3 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ε. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         
Πειραιάς 18/01/2007
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ         
Αρ. Πρωτ.: 822/Γ4-71  
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ          
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ          
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          
ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ          

 
Ταχ. Δ/νση :Πειραιώς 46 & Επονιτών 18510 Πειραιάς          
Πληροφορίες     :Σ. Μπακαλίδου – Ε. Ανυφαντή     ΠΡΟΣ:     Γενική Δ/νση Φορολογίας
Διεύθυνση 14η Φ.Π.Α   
Τμήμα Δ΄ ( VIES )
Τηλέφωνο : 210 4852042- 4852392         
ΦΑΞ : 210 3645413
FAX : 210 4852396         
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4 Τ.Κ 106 72 ΑΘΗΝΑ
E-Mail   [email protected]
[email protected]  
     

 
ΘΕΜΑ :  « Στατιστικά Κατώφλια έτους 2007.  »
Σας ενημερώνουμε ότι για το έτος 2007 το κατώφλι εξομοίωσης για τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων INTRASTAT όπως αυτό ισχύει από 1/1/2007 – βάσει του Κανονισμού της Ε.Ε. 638/2004 άρθρο 10 παρ.3 -  διαμορφώνεται ως ακολούθως :
 
ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007
ΑΦΙΞΕΙΣ                                  ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
55.000 Ευρώ                             55.000 Ευρώ
 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν οι Δ.Ο.Υ. για την νέα αλλαγή.  
Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνηση  
             ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο