Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-01-2007 ]

Αρ. Πρ. 1004500/12.01.07 Οδηγίες για την τήρηση των προθεσμιών επιστροφής ΦΠΑ της ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1073/2004

(Οδηγίες για την τήρηση των προθεσμιών επιστροφής ΦΠΑ της ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1073/2004)

Κατηγορία: Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ. 1004500/57/21/Α0014
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 - 4
Tαx. Kώδικας : 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 36 47 203-5
Fax : 210 36 45 413

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για την τήρηση των προθεσμιών επιστροφής ΦΠΑ της ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1073/21.7.2004»


Με την υπ' αριθμ. 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/21.7.2004 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1164 Β'/30-7-2004, ορίστηκε εκ νέου η διαδικασία επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).

Η διαδικασία που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση αφορά αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ, που υποβάλλονται στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες ΔΟΥ από 30-7-2004, ημέρα δημοσίευσης της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθώς και αιτήσεις επιστροφής, οι οποίες έχουν υποβληθεί με προηγούμενες αποφάσεις και εκκρεμούν στις ΔΟΥ μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 3 και 5 της ανωτέρω ΑΥΟO ΠΟΛ.1073/21.7.2004 και αναφορικά με την κατηγορία των εξαγωγικών επιχειρήσεων ορίζεται, ότι το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται κατά 90% χωρίς έλεγχο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης και το υπόλοιπο 10%, εφόσον δεν πρόκειται για την πρώτη επιστροφή, κατόπιν προσωρινού ελέγχου εντός της διαχειριστικής περιόδου υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης.

 Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 της παραπάνω ΑΥΟO, ορίζεται, ότι η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών για την εκτέλεση των επιστροφών, ελέγχεται από τους αρμόδιους επιθεωρητές που για το σκοπό αυτό μεταβαίνουν σε τακτά διαστήματα στις ΔΟΥ και ελέγχουν την τήρηση των χρονικών ορίων επιστροφής από το βιβλίο «ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ» καθώς και τη σειρά προτεραιότητας ικανοποίησης των αιτημάτων.

Λόγω των παραπόνων που υπάρχουν για καθυστέρηση των επιστροφών πιστωτικού υπολοίπου, υπενθυμίζεται στις ΔΟΥ η υποχρέωση τήρησης των χρονικών ορίων επιστροφής και στους αρμόδιους επιθεωρητές η υποχρέωση προς έλεγχο των ΔΟΥ ως προς την τήρηση των ανωτέρω χρονικών ορίων.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο