Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-2007 ]

ΠΟΛ.1007/16.1.2007 Παραλαβή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων που κατατίθεται από τον τελευταίο υπερθεματιστή, που αποκτά σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο προσώπου σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί τα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του 2523/1997

(Παραλαβή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων που κατατίθεται από τον τελευταίο υπερθεματιστή, που αποκτά σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο προσώπου σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί τα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του 2523/1997)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕΑρ.Πρωτ.: 1035698/11745/ΔΕ-Γ
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2007
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ KAI ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΟΛ.1007

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ (Γ΄)
 
Θέμα: Παραλαβή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων που κατατίθεται από τον τελευταίο υπερθεματιστή, που αποκτά σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο προσώπου σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί τα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του 2523/1997.

Σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με το παραπάνω θέμα, περί της δυνατότητας παραλαβής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων που κατατίθεται από τον τελευταίο υπερθεματιστή που αποκτά σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο προσώπου σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί τα μέτρα του άρθρου 14 του ν.2523/1997 για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, εκδόθηκε η αριθ.172/2006 γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σύμφωνα με την εν λόγω γνωμοδότηση, από τη ρητή γραμματική διατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.3296/2004, η οποία αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν.2523/1997, προκύπτει αβιάστως ότι η απαγόρευση παραλαβής δηλώσεων ή χορήγησης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, αναφέρεται σε αιτήματα που υποβάλλονται από τον παραβάτη προκειμένου αυτός να δυνηθεί να μεταβιβάσει περιουσιακά του στοιχεία με συμβολαιογραφικές πράξεις.

Στην πρίπτωση όμως της εκποίησης ακινήτων του παραβάτη με δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό, το αίτημα παραλαβής από την αρμοδία Δ.Ο.Υ της δήλωσης φόρου μεταβίβασης υποβάλλεται από τον υπερθεματιστή και όχι από τον παραβάτη και συνεπώς δεν εφαρμόζεται η παραπάνω απαγόρευση παραλαβής της δήλωσης.

Ενόψει των ανωτέρω, η αρμόδια Δ.Ο.Υ υποχρεούται να παραλάβει τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων που κατατίθεται από τον τελευταίο υπερθεματιστή, που αποκτά σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο προσώπου σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2523/1997.

Την παραπάνω γνωμοδότηση η οποία έγινε αποδεκτή από τον κ. Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας και εφαρμογή στις σχετικές περιπτώσεις.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο