Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-12-2006 ]

1093702/11271/Β0012/14.12.2006 Φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά τη λύση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και σύσταση από τους ίδιους εταίρους προσωπικής εταιρείας.

(Φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά τη λύση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και σύσταση από τους ίδιους εταίρους προσωπικής εταιρείας. )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΠΡΟΣ Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων (Π.Ε.Φ.Ε.)

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2006
Αρ.Πρωτ.: 1093702/11271/Β0012

Θέμα: Φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά τη λύση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και σύσταση από τους ίδιους εταίρους προσωπικής εταιρείας.

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Όπως έχει διευκρινισθεί από την υπηρεσία μας κατά τη διακοπή μίας Ε.Π.Ε. και την έναρξη στον ίδιο χώρο προσωπικής εταιρείας με το ίδιο αντικείμενο, το ίδιο κεφάλαιο και τα ίδια ποσοστά συμμετοχής των εταίρων, δεν προκύπτει υπεραξία φορολογητέα κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2238/1994.
2. Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρείας και στη συνέχεια έναρξης λειτουργίας προσωπικής εταιρείας, διότι η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική και κατά τη λύση της τίθεται υποχρεωτικά σε εκκαθάριση με βάση τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και με τη λήξη, το προϊόν αυτής διατίθεται στους μετόχους και τέλος, η ίδια η ανώνυμη εταιρεία φορολογείται, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν.2238/1994, για το ποσό που θα πάρουν οι μέτοχοι του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των κερδών που έχουν ήδη υπαχθεί σε φορολογία. Επίσης, μετά τη λήξη της εκκαθάρισης, ο μεγάλος αριθμός, λόγω του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα της ανώνυμης, των μετόχων δεν μπορεί να αποτελέσει το σύνολο των εταίρων μιας προσωπικής εταιρείας με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΝΕΤΗΣ

------------------------------------------------------------------------------

To Ερώτημα που είχε υποβληθεί από την ΠΕΦΕ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8232.651, 6948.351478, 210.6124.910, FAX:210.6140.024

ΠΡΟΣ

Αρ.πρωτ.Γραφείο Υφυπουργού:003809/24-10-2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ κ.ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΕΖΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

κ.ΣΠΥΡΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Αθήνα, 1/11/2006


Θέμα: Μετατροπή Νομικού προσώπου σε προσωπική εταιρεία.

Επειδή τόσο από το Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όσο και από το Ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης όπως οι παραπάνω νόμοι ισχύουν δεν προβλέπεται η μετατροπή νομικού προσώπου (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) σε προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. ή Ε.Ε.).
Ερωτάται εάν μετά την διάλυση του νομικού προσώπου (με τις νόμιμες διαδικασίες δημοσιότητας) και τη σύσταση προσωπικής εταιρείας στον ίδιο χώρο από τους ίδιους εταίρους με τα ίδια ποσοστά συμμετοχής στη νέα εταιρεία και το ίδιο αντικείμενο εργασιών δημιουργούνται θέματα υπεραξίας με βάση το αρθ.13 του Ν.2238/1994 και εάν ναι πως πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Σας αναφέρουμε ενδεικτικά περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι σε όλες τις μετατροπές επιχειρήσεων το πνεύμα του Υπουργείου είναι να μη θεωρείται μεταβίβαση σύμφωνα με το αρθ.13 η αλλαγή μορφής επιχείρησης όταν δεν υπάρχει αλλαγή προσώπων και ποσοστών.
Α) Διάλυση ατομικής επιχείρησης και ίδρυση στον ίδιο χώρο προσωπικής εταιρείας στην οποία μετέχουν ο φορέας και τα τέκνα του δεν φορολογείται το ποσοστό του φορέα 1089776/1906/Α0012/21.11.2003.
Β) Διάλυση ατομικής επιχείρησης και ίδρυση Ε.Π.Ε. (όπως το προηγούμενο) 1023476/612/Α0012/28.5.2004
Γ) Όταν λύεται προσωπική εταιρεία και ιδρύεται Ε.Π.Ε. με τους ίδιους εταίρους και τα ίδια ποσοστά συμμετοχής δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας 1052699/1082/Α0012/30.5.2003
Δ) Όταν λύεται Ε.Π.Ε. και ιδρύεται Ο.Ε. με τους ίδιους εταίρους και τα ίδια ποσοστά συμμετοχής δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας.
Βιβλίο: Τόμος Β σελ.396 ανάλυση του αρθ.13 από τους έγκριτους τμηματάρχες του Υ.Ο.
και συγγραφείς Μ.Κατούδη και Δ.Αντωνόπουλο.

help


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο