Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-12-2006 ]

1096852/9745/1797/Α0014/19.12.2006 Έκπτωση Φ.Π.Α. επί απόδειξης πληρωμής διοδίων

(Έκπτωση Φ.Π.Α. επί απόδειξης πληρωμής διοδίων )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΗΝA 19 Δεκεμβρίου 2006
Αριθ.Πρωτ.:1096852/9745/1797/Α0014
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄

 

ΘΕΜΑ : Έκπτωση Φ.Π.Α. επί απόδειξης πληρωμής διοδίων


Σε απάντηση του από 25/9/2006 εγγράφου σας, σχετικά με το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. στις αποδείξεις των διοδίων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α. ( ν.2859/2000 ) , ο υποκείμενος στο φόρο δικαιούται να εκπέσει το φόρο των εισροών του ( αγορών, δαπανών κ.λ.π. ) από το φόρο των εκροών του ( πωλήσεων, παροχών υπηρεσιών κ.λ.π. ) κατά το μέρος που χρησιμοποιεί τις εισροές του για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο ή απαλλάσσόνται με δικαίωμα έκπτωσης .

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των δαπανών που αφορούν επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, που προβλέπονται από το άρθρο αυτό .

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ίδιου ανωτέρω κώδικα, προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα έκπτωσης ο υποκείμενος στο φόρο μεταξύ των άλλων πρέπει να κατέχει νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, από τα οποία αποδεικνύονται οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που γίνονται σε αυτόν και ο φόρος με τον οποίον επιβαρύνθηκαν .

Περαιτέρω με την 1002841/12/00158/ΠΟΛ.1004/14.1.2004 διευκρινίζεται ότι «σε κάθε περίπτωση που από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. προβλέπεται η έκδοση απλοποιημένων τιμολογίων, κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε., τα εν λόγω στοιχεία εξομοιώνονται με τιμολόγια και κατά συνέπεια παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του αναλογούντος Φ.Π.Α. εφόσον στον λήπτη του στοιχείου παρέχεται τέτοιο δικαίωμα.»

Ύστερα από τα παραπάνω εφόσον οι αποδείξεις των διοδίων φέρουν σαφή ένδειξη για το είδος του οχήματος ( αναφέρεται ένδειξη κατηγορίας οχήματος ) και η επιχείρηση πραγματοποιεί πράξεις που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης, έχει τη δυνατότητα να εκπέσει το Φ.Π.Α. των διοδίων εφόσον πρόκειται για φορτηγά αυτοκίνητα .

Τέλος επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 10370084/289/0015/ΠΟΛ.1114/26.4.2001 μπορείτε να επιλέξετε ως τρόπο διέλευσης των διοδίων, τον ειδικό πομπό ( trans - pouder ) ούτως ώστε από την εταιρεία εκμετάλλευσης διοδίων να σας εκδοθεί μηνιαίος λογαριασμός, στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης σας η αξία και ο αναλογών σε αυτή Φ.Π.Α.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο Προϊστάμενος της Δ/νσηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο