Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-01-2007 ]

ΙΚΑ Γ.Ε.: E41/1/10.01.07 Παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ μηνός Δεκεμβρίου 2006 για Οικοδομοτεχνικά Έργα

(Παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ μηνός Δεκεμβρίου 2006 για Οικοδομοτεχνικά Έργα)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)Παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.∆. μηνός ∆εκεμβρίου 2006 για Οικοδομοτεχνικά Έργα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ Γ.Ε.: E41/1/10-1-2007

Λόγω της στάσεως Εργασίας που κήρυξε ή ΑΔΕ∆Υ για τις 10/1/07, οι Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις (Α.Π.∆.) μηνός ∆εκεμβρίου 2006 που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή ή μαγνητικό μέσο για τα οικοδομοτεχνικά έργα, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες αν υποβληθούν μέχρι 11/1/2007.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο