Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-04-2003 ]

ΠΟΛ.1073/21.4.2003 Συμπλήρωση - Τροποποίηση της απόφασης μας 1032543/1540/0016/26.4.2002 ΦΕΚ 577/2002 τ.Β που αναφέρεται στην επιστροφή φόρου εισοδήματος μέσω των Τραπεζών».

(Συμπλήρωση - Τροποποίηση της απόφασης μας 1032543/1540/0016/26.4.2002 ΦΕΚ 577/2002 τ.Β που αναφέρεται στην επιστροφή φόρου εισοδήματος μέσω των Τραπεζών».)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 21 Απριλίου 2003
Αριθμ.Πρωτ. π.ε.:1088781/4373/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- Δ/νση 16η (Είσπρ. Δημ. Εσόδων)
- Δ/νση 12η (Φορ/γίας Εισοδ/τος)
2. ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
- Δ/νση 24η (Λογ/σμών του Δημοσίου)
Η.Π. 22/04/2003/ΑΧ

ΠΟΛ 1073

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση - Τροποποίηση της απόφασής μας 1032543/1540/0016/26.4.2002 (ΦΕΚ 577/2002/τ.ΒΆ) που αναφέρεται στην επιστροφή φόρου εισοδήματος μέσω των Τραπεζών

1088781/4373/0016/ΠΟΛ.1073/21.4.2003

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού».

3. Την υπ αριθ. 1032543/1540/0016/2002 (ΦΕΚ 577/Β/2002) απόφασή μας.

4. Την υπ αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β/2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών επιστροφής φόρου εισοδήματος για την ταχύτερη και καλλίτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, με την επέκταση των φορέων που μετέχουν στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος.

6.Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ αριθ. 1032543/1540/0016/26.4.2002 απόφασής μας συμπληρώνεται με την αναγραφή στις αναφερόμενες Τράπεζες και της ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ από το οικονομικό έτος 2003, στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών.

2. Η παρούσα, που θα ισχύει από την 2.1.2003 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο