Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-11-2006 ]

ΙΚΑ Εγκ.66/03.11.06 Οριο είσπραξης χρηματικών παροχών του Ιδρύματος από τους δικαιούχους αυτού με την προσαγωγή ιδιωτικού πληρεξουσίου.

(Οριο είσπραξης χρηματικών παροχών του Ιδρύματος από τους δικαιούχους αυτού με την προσαγωγή ιδιωτικού πληρεξουσίου.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 66/2006
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Π06/76/3-11-2006
Οριο είσπραξης χρηματικών παροχών του Ιδρύματος από τους δικαιούχους αυτού με την προσαγωγή ιδιωτικού πληρεξουσίου.

ΣΧΕΤ: Εγκύκλιος 49/92 Σας κοινοποιούμε κατωτέρω ταυτάριθμη απόφαση Υποδιοικητή, με την οποία αναπροσαρμόζεται το ποσό που μπορεί να εισπραχθεί με προσαγωγή ιδιωτικού πληρεξουσίου για χρηματικές παροχές του Ιδρύματος και παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή της από 1-12-2006 και εξής.

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

Αθήνα 3 / 11 / 2006
Αριθ. Πρωτ. Π06/76

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη :

1.Τα άρθρα 4 του Ν.∆. 2698/53 και 1 παρ.1 του Ν.∆ 3710/57
2.Τα άρθρα 40 παρ.2 εδαφ. β΄ και 60 παρ.1 του ΑΝ 1846/1951
3.Το άρθρο 19 παρ.1 του Κ.Α.Α.
4.Την ανάγκη αναπροσαρμογής του ποσού που μπορεί να εισπραχθεί βάσει ιδιωτικού πληρεξουσίου για παροχές του Κλάδου Ασθενείας και Μητρότητας (μετατρέψιμες σε χρήμα), καθώς και παροχές κλάδου Σύνταξης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Επιτρέπεται, εφόσον προσάγεται ιδιωτικό πληρεξούσιο, η εξόφληση των απαιτήσεων :

1.Για παροχές του κλάδου Ασθενείας και Μητρότητας σε χρήμα, ανεξαρτήτως ποσού.
2.Για παροχές του κλάδου Ασθενείας και Μητρότητας σε είδος , μετατρέψιμες σε χρήμα, μέχρι ποσού (1.500  ) xιλίων πεντακοσίων Ευρώ, απαγορευομένης της κατατμήσεως της αυτής παροχής σε περισσότερα τμήματα.
3.Για παροχές του κλάδου Συντάξεων μέχρι ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα Ευρώ (2.250 ).

Ο ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΘΕΟ∆. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο