Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-12-2007 ]

ΣΛΟΤ 475ΑΠ/6.12.2007 Λογιστική παρακολούθηση αγοράς τηλεκαρτών

(Λογιστική παρακολούθηση αγοράς τηλεκαρτών )

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: [email protected]


ΕΞΑΣ  ΤΙΜ Ε.Π.Ε.
Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 475ΑΠ
ΘΕΜΑ: Λογιστική παρακολούθηση αγοράς τηλεκαρτών

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία έχει ως αντικείμενο την αγορά και πώληση Καρτών Σταθερής Τηλεφωνίας και Καρτών Ανανέωσης Χρόνου Κινητής Τηλεφωνίας. Ερωτάται, αν οι αγορές των καρτών αυτών θα αναγνωρίζονται ως αποθέματα της ομάδας 2 του Ε.Γ.Λ.Σ., ή ως έξοδα, με δεδομένη την τροποποίηση  που επήλθε από τον Ν.3522/2006 στην έκδοση του σχετικού παραστατικού, βάσει της οποίας, για τέτοιου είδους συναλλαγές, εκδίδεται πλέον, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και όχι Τιμολόγιο Πώλησης Αγαθών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

Με βάση τις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές, οι αγορές των ανωτέρω εμπορευμάτων, αναγνωρίζονται ως αποθέματα  (Κ.Α 20 του Ε.Γ.Λ.Σ.), ανεξαρτήτως των φορολογικών  παραστατικών που εκδίδονται και της φορολογίας στην οποία υπόκεινται, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Οι αναλώσεις των αποθεμάτων αυτών και κατΆ επέκταση το κόστος πωληθέντων, καθώς και η σύνταξη απογραφής και η αποτίμησή τους, προσδιορίζονται τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις  παραγράφους 2.2.202, 2.2.204 και 2.2.205, του Ε.Γ.Λ.Σ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                          ΝΙΑΡΧΟΣ  ΝΙΚΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                  ΙΑΤΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο