Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-09-2006 ]

ΠΟΛ.1114/22.10.2006 Τροποποίηση των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων.

(Τροποποίηση των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων.)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2006
Αρ.Πρωτ.: 1083559/15321/Γ0012
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 - ΦΕΚ 151/Α).

2. Το σχετικό αίτημα που έχει υποβληθεί από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραγωγών Ζώντων Ορνιθίων Κρεατοπαραγωγής για την επανεξέταση του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους (μ.σ.κ.κ) των επιχειρήσεων του κλάδου αυτού, λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων που αυτές αντιμετωπίζουν εξ΄ αιτίας της γρίπης των πτηνών.

3. Τις διατάξεις της αριθ.37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2004 (ΦΕΚ 1432/Β) κοινής απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Την αριθμό 1012132/200/ ΠΟΛ.1017/7.2.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία μειώθηκαν οι μ.σ.κ.κ των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων για τα οικονομικά έτη 2006 και 2007.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Μειώνουμε το μ.σ.κ.κ. ο οποίος εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκτροφής πουλερικών κ.λ.π. για λογαριασμό τρίτων, (Κ.Α 9226α) από 22% σε 11%.

Ο μειωμένος μ.σ.κ.κ. εφαρμόζεται στην περίπτωση που εκτρέφονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ πουλερικά, για λογαριασμό τρίτων.

Ο συντελεστής αυτός ισχύει μόνο για τα οικονομικά έτη 2006 και 2007, δηλαδή για τα εισοδήματα του ημερολογιακού έτους 2005 και 2006.

2. Επίσης μειώνουμε το μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους ο οποίος εφαρμόζεται στις αγορές των επιχειρήσεων εμπορίας αυγών και πτηνών, χονδρικώς (Κ.Α 55312) από 5% σε 2,5% και των επιχειρήσεων εμπορίας αυγών και πτηνών, λιανικώς (Κ.Α 55313) από 8% σε 4%.

Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν μόνο για το οικονομικό έτος 2007, δηλαδή για τα εισοδήματα του ημερολογιακού έτους 2006.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο