Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-09-2006 ]

ΙΚΑ ΕΓΚ 54.11.09.06 Ασφάλιση για παροχές ασθένειας των ανασφάλιστων διαζευγμένων συνταξιοδοτηθέντων, λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου

(Ασφάλιση για παροχές ασθένειας των ανασφάλιστων διαζευγμένων συνταξιοδοτηθέντων, λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)ΙΚΑ ΕΓΚ 54.11.09.06 Ασφάλιση για παροχές ασθένειας των ανασφάλιστων διαζευγμένων συνταξιοδοτηθέντων, λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου

Ασφάλιση για παροχές ασθένειας των ανασφάλιστων διαζευγμένων συνταξιοδοτηθέντων, λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 54/2006

Αριθμ. Πρωτ.:Α30/472/11-9-2006

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν.3232/04 (ΦΕΚ 42/12-2-04 τ.Α΄) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

1.Όπως σας είναι γνωστό, με τις διατάξεις του αρ. 6 του Α.Ν. 1846/1951, όπως τούτο ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 2 του Ν.Δ. 4104/60, ορίζεται ότι οι συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου παροχών ασθενείας και μητρότητος σε είδος και ότι από την μηνιαία σύνταξή τους παρακρατείται για την ασφάλιση αυτή εισφορά 4%. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι ο/η διαζευγμένος/η που δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου θα καλύπτεται για παροχές ασθένειας από τον ασφαλιστικό οργανισμό του/της πρώην συζύγου, εφόσον δεν καλύπτεται άμεσα ή έμμεσα από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Κατόπιν τούτων, οι παραπάνω συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α. εφόσον δεν καλύπτονται από άλλο φορέα θα καταβάλλουν μηνιαία εισφορά 4% επί της καταβαλλόμενης σύνταξής τους για παροχές κλάδου ασθενείας Ι.Κ.Α..

2. Η ασφ/κή ικανότητα της κατηγορίας αυτών των συν/χων θα χορηγείται σε ετήσια βάση λόγω της ιδιομορφίας της ασφ/σής τους.

ΝΟΜΟΣ 3232/04

Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις

...........................................

Αρθρο 4

..........................................

8. Οι ανωτέρω συνταξιοδοτηθέντες καλύπτονται για παροχές ασθένειας από τον ασφαλιστικό οργανισμό του/της πρώην συζύγου, εφόσον δεν καλύπτονται άμεσα ή έμμεσα από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Από το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης παρακρατείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα εισφορά συνταξιούχου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο