Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-09-2006 ]

Αρ.Πρ.1075146/05.09.06 Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων

(Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων)

Κατηγορία: ΛοιπάΑρ.Πρωτ.1075146/05-09-06: Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων

Περί της ημερομηνίας έκδοσης της διοικητικής πράξης και της επισημειωματικής πράξης, κατά τη διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων.

Σας στέλνουμε, συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο του αριθμού ΔΙ ΣΚΠΟ/Φ15_16371_17190/10.8.2006 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α), που εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας και αφορά στο παραπάνω θέμα και επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το έγγραφο αυτό:


1. Ημερομηνία έκδοσης της διοικητικής πράξης, άρα και ημερομηνία διεκπεραίωσης υπόθεσης, είναι αυτή της υπογραφής της από τον εκδότη της και όχι η ημερομηνία διακίνησης εξερχόμενου εγγράφου από την αρμόδια, γι΄ αυτό, Υπηρεσία.

2. Η επισημειωματική πράξη, που γίνεται στο σώμα του αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου, κατά τη διαδικασία της επικύρωσής του (παρ. 2 άρθρου 11 Ν. 2690/1999- ΦΕΚ 45/Α΄, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 16 Ν. 3345/2005 - ΦΕΚ 138/Α΄), από το αρμόδιο όργανο της Διοίκησης, τίθεται σε σημείο του φωτοαντιγράφου, αντίστοιχο με εκείνο, όπου και στο πρωτότυπο έγγραφο υπάρχει υπογραφή του αρμόδιου οργάνου.

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, λόγω της ιδιάζουσας φύσης του περιεχομένου των εγγράφων τους ή των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ή βεβαιώσεων από τους πολίτες, μπορούν να αποφασίζουν για εκείνες τις κατηγορίες των εγγράφων (όταν έχουν περισσότερες από μια σελίδες), για τις οποίες θα πρέπει να τίθεται η στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα και στις ενώσεις των σελίδων των αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων, με μονογραφή των αρμόδιων υπαλλήλων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο