Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-08-2006 ]

Αρ. πρωτ. 8932/31.08.06 Ολοκλήρωση υποθέσεων κατασχεμένων και παραληφθέντων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία ανάγονται στη χρήση 2000

(Ολοκλήρωση υποθέσεων κατασχεμένων και παραληφθέντων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία ανάγονται στη χρήση 2000 )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕΑθήνα, 31/08/06

Αρ. πρωτ.: 8932

Προς:  Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΥΠ.Ε.Ε.

Θέμα:«Ολοκλήρωση υποθέσεων κατασχεμένων και παραληφθέντων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία ανάγονται στη χρήση 2000»  

Σχετ.: Η με αρ.πρωτ.606/29.7.2005 εγκύκλιό μας.

Με την ανωτέρω εγκύκλιό μας είχαν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες ως προς τη διαχείριση των υποθέσεων κατασχεμένων και παραληφθέντων βιβλίων και στοιχείων, μετά την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.). Στην εν λόγω εγκύκλιο προβλέπονταν, εκτός των άλλων, η αξιολόγηση κάθε υπόθεσης με ταυτόχρονη σύνταξη χρονοδιαγράμματος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και την ημερομηνία παραγραφής της. Κατόπιν τούτου πιθανολογείται ότι έχει ολοκληρωθεί όλος ο όγκος των υποθέσεων που ανάγονται, τουλάχιστον, στη χρήση 2000, η οποία ως γνωστόν παραγράφεται την 31.12.2006.

Αν παρόλα αυτά υπάρχουν μεμονωμένες υποθέσεις που βρίσκονται σε επεξεργασία, προκειμένου να διασφαλιστούν πλήρως και τα συμφέροντα του Δημοσίου, να ολοκληρωθούν και να αποσταλούν, το αργότερο μέχρι 30/9/2006, στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τις περαιτέρω εκ μέρους τους ενέργειες.

Τέλος, υπενθυμίζουμε την υποχρέωση που προκύπτει, με βάσει παλαιότερες εγκυκλίους της Υπηρεσίας (τελευταία η με αρ.πρωτ.2329/22.9.2005) για αποστολή, μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, των αποτελεσμάτων κατασχέσεων-παραλαβών κάθε μήνα.

 

   Ακριβές αντίγραφο                              Ο Ειδικός Γραμματέας 

                                                            ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο