Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-08-2006 ]

ΠΟΛ.1104/8.8.2006 Παροχή στοιχείων για παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του γραφείου είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών

(Παροχή στοιχείων για παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του γραφείου είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος1. Με το αριθ. 1065422/4467/0016/ΠΟΛ.1095/13.7.2006 έγγραφό μας σας ζητήσαμε να στελεχώσετε άμεσα το γραφείο είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών της υπηρεσίας σας και να μας αναφέρετε τα ονόματα των υπαλλήλων που θα ασκούν τις αρμοδιότητες του γραφείου αυτού, με κύριο σκοπό την ενημέρωση των οφειλετών πριν τα χρέη τους καταστούν ληξιπρόθεσμα και ληφθούν τα αναγκαία μέτρα.

2. Οι αρμοδιότητες του γραφείου είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών περιγράφονται στις διατάξεις του Π.Δ.2/1999 και σας έχουν κοινοποιηθεί επανειλημμένα με προγενέστερες εγκυκλίους μας.

3. Προκειμένου να αξιολογηθούν όλα τα γραφεία είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών, οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα καταγράφουν από 1ης Σεπτεμβρίου τα ποσά που εισπράττονται ως αποτέλεσμα των ενεργειών του συγκεκριμένου γραφείου και θα ενημερώνουν γραπτώς την πρώτη του επόμενου μήνα τη Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Τμήμα Β', για το ποσό που εισπράχθηκε και τον αριθμό των οφειλετών που ανταποκρίθηκε.

4. Αν κρίνετε, ως προϊστάμενοι των ΔΟΥ, ότι οι υπάλληλοι που τοποθετήσατε στο γραφείο είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών δεν είναι επαρκείς για να ασκούν τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης, πρέπει να προβείτε στην άμεση αντικατάστασή τους και την τοποθέτηση υπαλλήλων με επαρκή προσόντα.

5. Επισημαίνεται ότι, η παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας του συγκεκριμένου γραφείου και των αποτελεσμάτων αυτού θα είναι διαρκής, θα αναζητηθούν δε άμεσα ευθύνες για οτιδήποτε από τα παραπάνω δεν εφαρμόζεται (λειτουργία γραφείου, επαρκή στελέχωση και αποτελεσματική λειτουργία του, συνεργασία με τα άλλα τμήματα της ΔΟΥ και ιδίως αυτά του ελέγχου, αποστολή στοιχείων στη Διοίκηση κ.λπ.).
Πιστεύουμε ότι θα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια, τόσο για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων όσο και για την αύξηση των λοιπών εσόδων, ώστε στο τέλος του έτους να υπερκαλυφθεί η πρόβλεψη του Κρατικού Προϋπολογισμού ως προς τα δημόσια έσοδα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο