Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-07-2006 ]

IKA Γ.Ε. Γ55/529/31.07.06 Ενημέρωση των Καταστάσεων παραλαβής Λογαριασμών Φαρμακείων με το πεδίο « ένδειξη ασφαλιστικής ενημερότητας »

(Ενημέρωση των Καταστάσεων παραλαβής Λογαριασμών Φαρμακείων με το πεδίο « ένδειξη ασφαλιστικής ενημερότητας »)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Ενημέρωση των Καταστάσεων παραλαβής Λογαριασμών Φαρμακείων με το πεδίο « ένδειξη ασφαλιστικής ενημερότητας »

Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Γ.Ε.: Γ55/529/31-7-2006

ΣΧΕΤΙΚΟ: Το υπ΄αριθμ.Γ31/330/21-7-2006 έγγραφο του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής.

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού με το οποίο αποφασίσθηκε η αξιοποίηση της «Υπηρεσίας Κεντρικής Χορήγησης βεβαιώσεων μη οφειλής /Ασφαλιστικής ενημερότητας » κατά το στάδιο ελέγχου και παραλαβής των λογαριασμών φαρμακείων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων και στα πλαίσια της σταδιακής υλοποίησης του ανωτέρω σχεδιασμού σας γνωρίζουμε ότι : Δεν θα απαιτείται υποβολή Υπηρεσιακού Σημειώματος μη οφειλής ( ασφαλιστική ενημερότητα ), για εκείνους τους φαρμακοποιούς που στις σχετικές « Καταστάσεις παραλαβής Λογαριασμών Φαρμακείων » μηνός Αυγούστου 2006 και εντεύθεν που θα αποστέλλονται στα Υποκαταστήματα από την ΚΜΕΛΦ , θα είναι συμπληρωμένο το πεδίο « ένδειξη ασφαλιστικής ενημερότητας » με την τιμή « Αναπόγραφος» .

Η ένδειξη αυτή αναφέρεται στους φαρμακοποιούς - φυσικά πρόσωπα οι οποίοι δεν είναι καταχωρημένοι ούτε έχουν καταχωρηθεί ποτέ στα μητρώα εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικών έργων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν είναι υπεύθυνοι για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, μέλη επιχειρήσεων, υπεύθυνοι οικοδομικών και τεχνικών έργων και δεν οφείλουν ληξοπρόθεσμες εισφορές στο ΙΚΑ από οποιαδήποτε αιτία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο