Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2006 ]

ΙΚΑ Γ.Ε. Γ32/1037/26.07.06 Ισχύς των συμβάσεων μεταξύ ΙΚΑ & Ιδιωτικών Κλινικών

(Ισχύς των συμβάσεων μεταξύ ΙΚΑ & Ιδιωτικών Κλινικών )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)Ισχύς των συμβάσεων μεταξύ ΙΚΑ & Ιδιωτικών Κλινικών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ.Ε.: Γ32/ 1037 /26-7-06

Όπως γνωρίζετε , τόσο για τη αρχική σύναψη των συμβάσεων μεταξύ ΙΚΑ και ιδιωτικών κλινικών όσο και για την ανανέωση αυτών, απαιτείται έκδοση Υπουργικής Απόφασης των συναρμοδίων προς τούτο Υπουργών .

Η ισχύς των συμβάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση έγκρισης έχει διετή διάρκεια , μετά την λήξη της οποίας επέρχεται αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης , εκτός αν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες και η ανανέωση υπογραφεί ταυτόχρονα με την λήξη της προηγούμενης σύμβασης. Όπως έχουμε επισημάνει και με παλαιοτέρα έγγραφα για την έγκαιρη έκδοση της Υπουργικής Απόφασης αλλά και γενικότερα για την έγκαιρη ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας που προηγείται της ανανέωσης είναι αναγκαίο οι κλινικές να αποστέλλουν εγκαίρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά .

 Επειδή σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνουμε καθυστερήσεις στην υποβολή των δικαιολογητικών και επειδή η συνέχιση εισαγωγής και νοσηλείας ασθενών συμβατικά μετά τη λήξη της σύμβασης είναι παράτυπη και δημιουργεί μεγάλα και σε περιπτώσεις μη ανανέωσης της σύμβασης ανυπέρβλητα προβλήματα απόδοσης των δαπανών από την Υπηρεσία μας , επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Οι κλινικές μετά τη λήξη της σύμβασης δεν επιτρέπεται να εισάγουν και να νοσηλεύουν ασθενείς ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Οι ελεγκτές γιατροί των κλινικών δεν επιτρέπεται να υπογράφουν εισιτήρια ασθενών ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά τη λήξη της σύμβασης. 3. Με ευθύνη των ∆/ντών των Μονάδων Υγείας δεν θα εκδίδονται εισιτήρια για κλινικές των οποίων η σύμβαση έχει λήξει. 4. Οι Οικονομικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν θα παραλαμβάνουν νοσήλια και δεν θα αποδίδουν καμία δαπάνη για νοσηλείες που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα χωρίς να υφίσταται σύμβαση.

Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας μεταξύ ΙΚΑ και συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών και προκειμένου να αποφεύγονται τα παραπάνω προβλήματα ,παρακαλούμε να αποστέλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία του ΙΚΑ εγκαίρως.

Επισημαίνουμε τέλος στις Νομαρχιακές και Τοπικές μονάδες Υγείας ΙΚΑ την υποχρέωσή τους να προβαίνουν άμεσα στις δικές στους ενέργειες(έκθεση ελέγχου κλινικής) και στη συνέχεια να αποστέλλουν στην Υπηρεσία μας το συντομότερο δυνατόν τον πλήρη φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της σύμβασης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο