Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-2006 ]

ΠΟΛ.1096/18.7.2006 Τροποποίηση πινάκων καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικον.έτους 2006 (χρήσης 2005).

(Τροποποίηση πινάκων καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικον.έτους 2006 (χρήσης 2005).)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αριθ.Πρωτ. 1066837/1560/Α0012
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                  
ΤΜΗΜΑ: Α
Ταχ.Δ/νση     : Καρ. Σερβίας 10                                    
Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα                                             
Πληροφορίες: Φωτ.Καρασμαϊλη                   
Tηλέφωνο     : 210 3375315, 316
FAX                  : 210 3375001                                                                  

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση πινάκων καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικον.έτους  2006 (χρήσης 2005).

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της 5733/ΔΙΟΕ 179/13.2.2006 (ΦΕΚ 204 Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Τις διατάξεις των παραγρ.1 και 4 του άρθρου 42 του ν.2238/1994.

3. Την 1027250/525/Α0012/ΠΟΛ.1046/15.3.2006 (ΦΕΚ 402/Β') απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκαν οι πίνακες καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικον.έτους 2006 (χρήση 2005).

4. Την 1012132/200/Α0012/ΠΟΛ.1017/7.2.2006 απόφαση, με την οποία, για τα οικον.έτη 2006 και 2007 μειώθηκε ο μοναδικός συντελεστής καθαρού εισοδήματος, ο οποίος εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων, που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ ή και μόνο στοιχεία αυτού.

5. Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις εκτροφής στρουθοκαμήλων θεωρούνται πτηνοτροφικές επιχειρήσεις.

6. Το αίτημα επιχειρήσεων εκτροφής στρουθοκαμήλων για μείωση του καθαρού γεωργικού εισοδήματος λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν από τη γρίπη των πτηνών.

 7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

            1. Εγκρίνουμε τη μείωση του καθαρού εισοδήματος ανά στρουθοκάμηλο (μητέρα) που αναφέρεται στην 1027250/525/Α0012/ΠΟΛ.1046/15.3.2006 απόφαση έγκρισης των πινάκων του καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικον.έτους 2006 (με α.α καταχώρησης 200), κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), τόσο της μέσης τιμής πεδινής ζώνης όσο και των πεδινών, ημιορεινών και ορεινών περιοχών των νομών για τους οποίους έχουν προσδιοριστεί τιμές.

            2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο