Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2006 ]

IKA Γ.Ε. Σ40/75/13.07.06 Ο χρόνος επίσχεσης εργασίας συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002. Δεν συνυπολογίζεται ο αναγνωρισθείς με εξαγορά εκτός υπηρεσίας χρόνος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2190/94.

(Ο χρόνος επίσχεσης εργασίας συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002. Δεν συνυπολογίζεται ο αναγνωρισθείς με εξαγορά εκτός υπηρεσίας χρόνος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2190/94. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)Ο χρόνος επίσχεσης εργασίας συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002. Δεν συνυπολογίζεται ο αναγνωρισθείς με εξαγορά εκτός υπηρεσίας χρόνος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2190/94.

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
Γ.Ε.: Σ40/75/13 .7.2006

Σχετ.: Η εγκύκλιος 66/2002 και τα Γενικά έγγραφα Σ40/276/12.5.2003 και Σ40/62/25.6.2004.

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων και ειδικά όσον αφορά τους χρόνους που συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002, σας κοινοποιούμε προς εφαρμογή τις αποδεκτές από τη Διοίκηση σχετικές θέσεις του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας:

Α. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όσα έχουν γίνει ερμηνευτικώς αποδεκτά, για τη συμπλήρωση των 10500 πραγματικών ημερών εργασίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο 58ο έτος της ηλικίας (άρθρο 10 Ν. 825/78) συνυπολογίζεται μεταξύ άλλων ο χρόνος επίσχεσης εργασίας (Γνωμοδ. 591/89, έγγραφο Σ40/46/1989).

Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3029 παρασχέθηκε στους μέχρι 31.12.1992 υπαχθέντες στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς όριο ηλικίας, με τη συμπλήρωση 11.100 πραγματικών ημερών εργασίας. Η φιλοσοφία και ο σκοπός της διάταξης αυτής είναι ανάλογος με εκείνη του άρθρου 10 του Ν. 825/78, αφού και στις δύο διατάξεις απαιτείται χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης από παροχή εξαρτημένης εργασίας. Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι ο χρόνος επίσχεσης εργασίας, εφόσον αυτή η επίσχεση γίνεται ύστερα από νόμιμη δήλωση του μισθωτή και ασκείται από αυτόν κατά τρόπο που δεν προσκρούει στο άρθρο 281ΑΚ, δηλαδή καταχρηστικά, και επιπλέον εφόσον κατά το διάστημα της επίσχεσης δεν χορηγείται επιδότηση λόγω ανεργίας, μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3029/2002 (σχετ. το με αρ. πρωτ. Φ80000/13243/1044/3.7.2006 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας).

Β.Αντίθετα, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Φ80000/26852/1535/20.12.2004 έγγραφο του ίδιου Υπουργείου, δεν υπάρχει δυνατότητα συνυπολογισμού του χρόνου αναγνώρισης βάσει των διατάξεων του Ν. 2190/94 για θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3029/2002, επειδή οι διατάξεις αυτές είναι εξαιρετικού δικαίου και απαιτούν κατ' αποκλειστικότητα πραγματικό χρόνο ασφάλισης από παροχή εξαρτημένης εργασίας - αποκλειομένου του συνυπολογισμού οποιουδήποτε άλλου χρόνου, είτε είναι πραγματικός είτε εξομοιώνεται με πραγματικό είτε είναι πλασματικός.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο