Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2006 ]

ΠΟΛ.1095/13.7.2006 Στελέχωση και λειτουργία Γραφείου Είσπραξης Ληξιπροθέσμων Οφειλών

(Στελέχωση και λειτουργία Γραφείου Είσπραξης Ληξιπροθέσμων Οφειλών)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων ΕσόδωνΑθήνα, 13 Ιουλίου 2006
Aρ.Πρωτ .  1065422/4467/0016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ο.Υ. 
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ 

ΘΕΜΑ: Στελέχωση και λειτουργία Γραφείου Είσπραξης Ληξιπροθέσμων Οφειλών.

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του Π.Δ. 2/1999 προβλέφθηκε μεταξύ άλλων να λειτουργήσει στις Δ.Ο.Υ. Γραφείο Είσπραξης Ληξιπροθέσμων Οφειλών, υπαγόμενο στο Δικαστικό Τμήμα.

Διαπιστώθηκε δυστυχώς ότι μέχρι σήμερα στις περισσότερες Δ.Ο.Υ. και παρά τις οδηγίες που είχαν δοθεί κατά το παρελθόν, η λειτουργία του Γραφείου αυτού δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Κατόπιν τούτου επανερχόμαστε εκ νέου στο συγκεκριμένο θέμα και παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες και διευκρινίσεις:  

Να ενεργοποιηθεί άμεσα (τυπικά και ουσιαστικά) σε όλες τις Δ.Ο.Υ. Α Τάξεως το Γραφείο Είσπραξης Ληξιπροθέσμων Οφειλών, το οποίο πρέπει να στελεχωθεί με επαρκές ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Δ.Ο.Υ. και κατάλληλο προσωπικό, ώστε με τη σωστή επικοινωνία με τους οφειλέτες να γίνεται προσπάθεια είσπραξης της ληξιπρόθεσμης οφειλής πριν τη λήψη μέτρων είσπραξης (σχετικές οι διατάξεις του Π.Δ.2/1999).

Στις περιπτώσεις που παρέρχεται η ημερομηνία καταβολής χωρίς να καταβληθεί η οφειλή, θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα (την επόμενη ή τις αμέσως επόμενες ημέρες) ο οφειλέτης για την οφειλή του και την υποχρέωση καταβολής της. Ειδικά στις περιπτώσεις μεγάλου ύψους οφειλών θα πρέπει να υπενθυμίζεται στον οφειλέτη η οφειλή πριν αυτή καταστεί ληξιπρόθεσμη.    

Για τις Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως οι αρμοδιότητες αυτές να ανατεθούν στον υπάλληλο του Δικαστικού Γραφείου ή σε οποιονδήποτε άλλο υπάλληλο, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Για την αποτελεσματική λειτουργία του Γραφείου Είσπραξης Ληξιπροθέσμων Οφει-λών θα πρέπει σ' αυτό να τοποθετηθούν δύο τουλάχιστον υπάλληλοι, προκειμένου για τις Δ.Ο.Υ. Ανωνύμων Εταιρειών και ένας τουλάχιστον υπάλληλος, προκειμένου για τις λοιπές Δ.Ο.Υ., πέραν του αριθμού των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων στο δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ.

Επισημαίνεται ότι η στελέχωση γενικώς του Δικαστικού Τμήματος της κάθε Δ.Ο.Υ. Α Τάξεως δεν αρκεί να είναι μόνο επαρκής σε αριθμό υπαλλήλων, αλλά πρέπει οι υπάλληλοι αυτοί να είναι γνώστες του αντικειμένου τόσο για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων διοικητικής εκτέλεσης όσο και για την αντίκρουση των προσφυγών ή ανακοπών, αλλά και την ουσιαστική παρουσία τους και υποστήριξη των θέσεων του Δημοσίου στα δικαστήρια. Για το λόγο αυτό στο Δικαστικό Τμήμα πρέπει να απασχολούνται, κατά προτίμηση και εφόσον υπάρχουν, οι έχοντες πτυχίο νμικής σχολής ή νομικές γνώσεις γενικότερα.

Για την ενεργοποίηση και στελέχωση του Γραφείου Είσπραξης Ληξιπροθέσμων Οφειλών να ενημερωθεί άμεσα το Γραφείο Υφυπουργού, με την αποστολή στο fax 210-3232524, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από της λήψης της παρούσας, της σχετικής ημερήσιας Διαταγής τοποθέτησης υπαλλήλων ή υπαλλήλου στο εν λόγω Γραφείο. 

Οι αρμόδιοι Επιθεωρητές να εποπτεύσουν και να παρακολουθήσουν την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο