Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-06-2006 ]

Εγκ ΙΚΑ :38 Ε99/16/21.06.06 Παροχή Πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών από δέκα επτά (17) Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

(Παροχή Πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών από δέκα επτά (17) Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)Παροχή Πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών από δέκα επτά (17) Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ».

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:38
Ε99/16/21-6-2006


Στη συνέχεια της με αριθμ. 11/06 εγκυκλίου μας με θέμα την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από δέκα επτά (17) Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σας κοινοποιούμε την υπ. αριθμ. Φ80000/οικ.13476/878/30-5-06 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σας γνωρίζουμε τα εξής:
Όπως σας είχαμε αναφέρει και στην εγκ. 11/06, τα Ασφαλιστικά Ταμεία θα πρέπει να ορίσουν στοιχεία επικοινωνίας για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών όπως ορίζεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Με την κοινοποιούμενη εγκύκλιο της Γ.Γ.Κ.Α. παρέχονται τα στοιχεία αυτά των 17 Ασφαλιστικών Οργανισμών για χρήση από όλους τους φορείς.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30/05/2006
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ Αρθ.Πρωτ.: Φ.80000/οίκ. 13476/878
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών από δεκαεπτά (17) Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Σχετ. Το ΔΙΑΔΠ/Α/3595/15.2.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Σε συνέχεια της ΔΙΑΔΠ/Α/3595/15-2-06 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., που εκδόθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Ε/2097/3-1-06 (ΦΕΚ 108 Β/31-1-06) και αφορά στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από δεκαεπτά (17) Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. του Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας, σας ενημερώνουμε ότι για την υποδοχή των αιτημάτων από τις υπηρεσίες, οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί που περιλαμβάνονται στην παραπάνω ΚΥΑ έχουν ορίσει αρμοδίους υπαλλήλους, αριθμούς FAX και τηλέφωνα επικοινωνίας, ως εξής:
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ):
Αρ. FAX: 210-77.83.037
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-77.54.726
Αρμόδιος υπάλληλος: Λεωνιδοπούλου Στυλιανή

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ):
• Κεντρική Διοίκηση: α) Αυτεπ. αναζήτηση βεβαιώσεων συνταξιοδότησης ή μη, ύψος χορηγούμενων μηνιαίων συνταξιοδοτικών παροχών, αρμοδιότητας του Κλάδου Μητρώου Συνταξιούχων και Πληρωμής Συντάξεων
Αρ. FAX: 210-38.48.308
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-33.22.219
Αρμόδιος υπάλληλος: Μπουζέτου Παναγιώτα
(Αντικαταστάτρια: Μπροκαλάκη Στυλιανή, Τηλ:210-33.22.351)
β) Αυτεπ. αναζήτηση βεβαιώσεων ασφάλισης ή μη, ασφαλιστικής ενημερότητας και είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών για φορολογική χρήση, αρμοδιότητας του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών
Αρ. FAX: 210-38.41.214
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-33.22.288
Αρμόδιος υπάλληλος: Δαλμηρά Ειρήνη
(Αντικαταστάτρια: Λυκουροπούλου Ειρήνη, Τηλ:210-33.22.321)
• Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Κρήτης: Αρ. FAX: 2810-24.74.17
Τηλ. Επικοινωνίας: 2810-24.74.22
Αρμόδιος υπάλληλος: Μαρκάκης Εμμανουήλ
(Αντικαταστάτρια: Κανταρτζόγλου Σταματίνα, Τηλ:2810-24.74.09)
• Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Δυτ. Ελλάδας:
Αρ. FAX: 2610-45.55.46
Τηλ. Επικοινωνίας: 2610-43.93.77
Αρμόδιος υπάλληλος: Λάμπρου Αγγελική
(Αντικαταστάτρια: Παπαηλιοπούλου Αθανασία, Τηλ:2610-43.93.28)
• Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Κεντρικής Μακεδονίας:
Αρ. FAX: 2310-95.34.62
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310-98.43.14
Αρμόδιος υπάλληλος: Μπικέρη Μαριάννα
(Αντικαταστάτρια: Μαύρου Αλεξάνδρα, Τηλ:2610-98.43.22)
• Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Θεσσαλίας Αρ. FAX: 2410-66.12.35
Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-67.15.03
Αρμόδιος υπάλληλος: Παναγιωτίδης Παναγιώτης
(Αντικαταστάτρια: Καλέα Ελισάβετ, Τηλ:2410-67.15.03)
• Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Αρ. FAX: 25310-83.470
Τηλ. Επικοινωνίας: 25310-83.457
Αρμόδιος υπάλληλος: Καραγιάννης Οδυσσέας
(Αντικαταστάτρια: Ήλκου Αικατερίνη)

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ):
Αρ. FAX: 210-81.10.613
Αρμόδιος υπάλληλος: Ζώη Βασιλική
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
(ΤΣΑΥ):
•Δ/νση Συντάξεων-Πρόνοιας
Τμήμα Μητρώου:
Αρ. FAX: 210-82.54.157
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-88.32.650
Αρμόδιος υπάλληλος: Μαρτάκος Φώτιος
(Αντικαταστάτρια: Κάλτσα Σωτηρία, Τηλ:210-88.32.650)
•Τμήμα Συντάξεων:
Αρ. FAX: 210-82.54.148
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-82.54.151
Αρμόδιος υπάλληλος: Βλαστού Γεωργία
(Αντικαταστάτρια: Χαντζοπούλου Φωτεινή, Τηλ:210-82.54.151)
•Δ/νση Ασθενείας
Τμήμα Ανοικτής Περίθαλψης:
Αρ. FAX: 210-88.39.537
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-88,31.777
Αρμόδιος υπάλληλος: Τσίγκρης Γεώργιος
(Αντικαταστάτρια: Κουτάντου Στυλιανή, Τηλ:210-88.31.777)
•Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Εσόδων:
Αρ. FAX: 210-88.32.180
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-82.29.328
Αρμόδιος υπάλληλος: Αθανασακοπούλου Γαριφαλιά
(Αντικαταστάτρια: Καμπόλη Αικατερίνη, Τηλ:210-88.19.188)
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΤΕΑΔΥ):
•Κεντρική Υπηρεσία:
α) Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης - Βεβαίωση Διαδοχικής Ασφάλισης
Αρ. FAX: 210-32.44.275
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-32.30.377
Αρμόδιος υπάλληλος: Μανωλίτσης Αλκιβιάδης
β) Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη - Βεβαίωση μηνιαίας Επικουρικής
σύνταξης - Βεβαίωση για φορολογική χρήση
Αρ. FAX: 210-32.44.275
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-32.36.277
Αρμόδιος υπάλληλος: Φούκα Μαρία
γ) Βεβαίωση υπολοίπου οφειλής δανείου
Αρ. FAX: 210-32.56.577
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-32.34.856
Αρμόδιος υπάλληλος: Βανδώρου Ασπασία
•Α΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Αρ. FAX: 210-32.42.670
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-32.51.202
Αρμόδιος υπάλληλος: Μαύρης Κωνσταντίνος
• Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Αρ. FAX: 210-52.46.619
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-52.46.619
Αρμόδιος υπάλληλος: Γιαννόπουλου Αναστασία
• Γ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Αρ. FAX: 210-69.95.417
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-69.69.977
Αρμόδιος υπάλληλος: Παπαντωνίου Αντώνιος
• Δ' ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Αρ. FAX: 210-32.46.708
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-32.46.708 Αρμόδιος υπάλληλος: Πάζιος Γεώργιος
• Ε' ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Αρ. FAX: 210-88.26.102
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-88.26.142
Αρμόδιος υπάλληλος: Μακρυνιώτη Μαρία
•ΣΤ' ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Αρ. FAX: 210-38.42.642
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-38.15.865
Αρμόδιος υπάλληλος: Φλώρου Σπυριδούλα
•Ζ' ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Αρ. FAX: 210-32.30.891
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-32.32.180
Αρμόδιος υπάλληλος: Καββαδίας Δημήτριος
• Η΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Αρ. FAX: 210-32.10.639
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-32.10.119
Αρμόδιος υπάλληλος: Θεοδόσης Γεώργιος
•Θ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Αρ. FAX: 210-32.40.814
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-32.40.814
Αρμόδιος υπάλληλος: Αντωνόπουλος Παναγιώτης
•Ι΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Αρ. FAX: 210-52.25.193
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-52.44.404
Αρμόδιος υπάλληλος: Αθανασίου-Τσούγκου Κωνσταντίνα
•ΙΑ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Αρ. FAX: 210-32.28.422
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-32.33.839
Αρμόδιος υπάλληλος: Ταράτσα Αικατερίνη

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ):
Αρ. FAX: 210-36.20.448, 36.33.524
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-36.76.968
Αρμόδιος υπάλληλος: Μακρή Ειρήνη
(Αντικαταστάτρια: Ματαίου Μαρία, Τηλ:210-36.76.967)

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΝΠΥ):
Αρ. FAX: 210-41.71.095
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-41.70.271-4
Αρμόδιος υπάλληλος: Αλαμπασίνη Αικατερίνη
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ):
α) Βεβαίωση ασφάλισης ή μη - Χορήγηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου
στο Ταμείο
Αρ. FAX: 210-87.05.944
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-87.05.983
Αρμόδιος υπάλληλος: Ζαχαράκη Ελευθερία
β) Βεβαίωση συνταξιοδότησης ή μη
Αρ. FAX: 210-87.05.945
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-87.05.925
Αρμόδιος υπάλληλος: Δρόσσα Στυλιανή
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ (ΤΑΠΑΕΛ);
Αρ. FAX: 210-41.76.283

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-41.32.995 Αρμόδιος υπάλληλος: Σκιαδά Μαρία (Αντικαταστάτης: Μαυροδάκος Ιωάννης)

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΔΚΥ):
Αρ. FAX: 210-52.43.804, 52.47.019
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-52.88.665
Αρμόδιος υπάλληλος: Χαιρετάκη Ελένη
(Αντικαταστάτρια: Κυπαρίσση Αγάθη, Τηλ:210-52.88.602)
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΠΔΘ):
Αρ. FAX: 2310-547.925
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310-547.912
Αρμόδιος υπάλληλος: Δαρούδη Μαρία (Αντικαταστάτες: Αρσένη Άννα, Τηλ:2310-547.913 Κωνσταντάκης Απόστολος, Τηλ:2310-547.903)
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΠΔΠ):
Αρ. FAX: 210-41.75.470
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-41.70.662, 41.75.468, 42.26.846
Αρμόδιος υπάλληλος: Αργυροπούλου Ελένη
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΑΗΕ):
Αρ. FAX: 210-36.07.943
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-36.17.712
Αρμόδιος υπάλληλος: Αναστασίου Εμμανουήλ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Η ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ «Ε»):
Αρ. FAX: 210-90.99.663
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-90.99.695
Αρμόδιος υπάλληλος: Παπαγεωργίου Άννα
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ:
Αρ. FAX: 210-88.39.996
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-88.31.964
Αρμόδιος υπάλληλος: Τσούτσα Έλενα
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΑΠΕΤΕ) - ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ/ΠΡΟΝΟΙΑΣ:
Αρ. FAX: 210-52.29.310
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-52.28.483
Αρμόδιος υπάλληλος: Παναγόπουλος Κωνσταντίνος

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΣΠ-ΗΣΑΠ):
Αρ. FAX: 210-41.28.947, 41.27.080
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-41.47.607
Αρμόδιος υπάλληλος: Τσορανίδου ΑναστασίαΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο