Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-06-2006 ]

ΤΣΜΕΔΕ ΤΣΜΕΔΕ /01.01.06 Νέες Τιμές Εισφορών για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Μισθωτούς.

(ΤΣΜΕΔΕ /01.01.06 Νέες Τιμές Εισφορών για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Μισθωτούς. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)


ΘΕΜΑ : Νέες Τιμές Εισφορών για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Μισθωτούς.
       
Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Α. "ΠΑΛΑΙΟ" ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

άνω 5ετίας

Διαφορά Α' 2006

κάτω 5ετίας

Διαφορά Α' 2006

122,03 Ευρώ

 

73,22 Ευρώ

Παλιές Τιμές 

Κλάδος Κύριας Σύνταξης (ΚΚΣ)

126,91 Ευρώ

4,86 * 6 = 29,28 Ευρώ

76,15 Ευρώ

2,93 * 12 = 17,58 Ευρώ

Νέες Τιμές

         

Παλιές Τιμές 

Ειδικός Λογαριασμός Πρόσθετων Παροχών (ΕΛΠΠ)

60,28 Ευρώ

 

36,17 Ευρώ

 

Νέες Τιμές

         

Παλιές Τιμές 

Εφάπαξ ΕΛΠΠ

20,09 Ευρώ

 

20,09 Ευρώ

 

Νέες Τιμές

 

39,36 Ευρώ

 

39,36 Ευρώ

 

Παλιές Τιμές 

Κλάδος Υγείας Τεχνικών (ΚΥΤ)

40,93 Ευρώ

1,57 * 6 = 9,42 Ευρώ

40,93 Ευρώ

1,57 * 6 = 9,42 Ευρώ

Νέες Τιμές

             

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

248,21 Ευρώ

 

173,34 Ευρώ

     
             
Β. "ΝΕΟ" ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
 

άνω 5ετίας

Διαφορά Α' 2006

κάτω 5ετίας

Διαφορά Α' 2006

 

122,03 Ευρώ

 

73,22 Ευρώ

 

Παλιές Τιμές 

Κλάδος Κύριας Σύνταξης (ΚΚΣ)

126,91 Ευρώ

4,88 * 6 = 29,28 Ευρώ

76,15 Ευρώ

2,93 * 12 = 17,58 Ευρώ

Νέες Τιμές

36,61 Ευρώ

 

21,97 Ευρώ

Παλιές Τιμές 

Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης

38,07 Ευρώ

1,46 * 6 = 8,76 Ευρώ

22,84 Ευρώ

0,87 * 6 = 5,22 Ευρώ

Νέες Τιμές

 

24,41 Ευρώ

 

24,41 Ευρώ

 

Παλιές Τιμές 

Κλάδος Προνοίας

25,38 Ευρώ

0,97 * 6 = 5,82 Ευρώ

25,38 Ευρώ

0,97 * 6 = 5,82 Ευρώ

Νέες Τιμές

 

39,36 Ευρώ

 

39,36 Ευρώ

 

Παλιές Τιμές 

Κλάδος Υγείας Τεχνικών (ΚΥΤ)

40,93 Ευρώ

1,57 * 6 = 9,42 Ευρώ

40,93 Ευρώ

1,57 * 6 = 9,42 Ευρώ

Νέες Τιμές

             

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

231,29 Ευρώ

 

165,30 Ευρώ

     
             
             
             
             
ΙΙ. ΜΙΣΘΩΤΟΙ  
Α. "ΠΑΛΑΙΟ" ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Ασφαλισμένοι έως 31/12/1992)  
 

άνω 5ετίας

Διαφορά Α' 2006

κάτω 5ετίας

Διαφορά Α' 2006

Εργοδοτικές Εισφορές

 

122,03 Ευρώ

 

73,22 Ευρώ

   

Παλιές Τιμές 

Κύρια Σύνταξη

126,91 Ευρώ

4,88 * 6 = 29,28 Ευρώ

76,15 Ευρώ

2,93 * 12 = 17,58 Ευρώ

 

Νέες Τιμές

 

Παλιές Τιμές  

Ειδικός Λογαριασμός

60,28 Ευρώ

36,17 Ευρώ

133,92 Ευρώ

Νέες Τιμές

 

Παλιές Τιμές 

Εφ Άπαξ ΕΛΠΠ

20,09 Ευρώ

20,09 Ευρώ

 

Νέες Τιμές

 

Παλιές Τιμές 

Κλάδος Υγείας

2,15 %

2,15 %

4,30 %

Νέες Τιμές

             
Σημείωση

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ υπολογίζεται επί του Συνόλου Αποδοχών. Το Σύνολο Αποδοχών δεν μπορεί να είναι Κατώτερο από το Α.Ε.Π. της 01/01/2006 (634,56) euro καθώς επίσης δεν μπορεί να είναι Ανώτερο από την Ανώτατη κλάση του ΙΚΑ όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά (2006 = 2226,00)

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ - ΕΦ'ΑΠΑΞ επί 12 (12 Μήνες)

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ επί 14 (12 Μήνες + Δ. Πάσχα + Επίδ. Άδειας + Δ. Χριστουγέννων)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα Αναδρομικά της ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ που ισχύουν από 01/01/2006 θα κρατηθούν και θα αποδοθούν έως το τέλος ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του 2006

             
Β. "ΝΕΟ" ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Ασφαλισμένοι από 01/01/1993)  
 

άνω 5ετίας

 

κάτω 5ετίας

 

Εργοδοτικές Εισφορές

 

Κύρια Σύνταξη

6,67 %

4,00 %

13,33 %  

Επικουρικό

3,00 %

1,80 %

3,00 %  

Κλάδος Πρόνοιας

4,00 %

4,00 %

   

Κλάδος Υγείας

2,15 %

2,15 %

4,30 %  
             
Σημείωση

ΟΛΕΣ οι Εισφορές υπολογίζονται στο ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ με ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ τα 5.076,51 Ευρώ

ΟΛΟΙ οι Κλάδοι επί 14 (12 Μήνες + Δ. Πάσχα + Επίδ. Άδειας + Δ. Χριστουγέννων)

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για την ταχύτερη και σωστότερη εξυπηρέτησή σας με μηχανογραφικές καταστάσεις , για κάθε ΠΡΟΣΛΗΨΗ ή ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Μηχανικού μπορείτε να μας ενημερώνετε στα :

FAX : 210-3740 139 και με Email στην Διεύθυνση [email protected]ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο