Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-05-2006 ]

Αρ. Πρ. 4457/19.05.06 Κοινοποίηση του Ν.3446/2006 Οργάνωση και λειτουργία των αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις

(Κοινοποίηση του Ν.3446/2006 Οργάνωση και λειτουργία των αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕΑθήνα,19/05/06

Αρ. πρωτ.: 4457

Προς: Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΥΠ.Ε.Ε.

Θέμα: Κοινοποίηση  του Ν.3446/2006 Οργάνωση και λειτουργία των   αρχών  ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις.

ΣΧΕΤ:  Το Γ5/17047/1337/4.4.2006 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών του Υπουργείου  Μεταφορών και Επικοινωνιών

Σας  διαβιβάζουμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του ν.3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α/2006), που μας κοινοποιήθηκαν με το ανωτέρω σχετικό, και αφορούν  μεταξύ των άλλων, στον έλεγχο της νόμιμης κυκλοφορίας των ελληνικών και αλλοδαπών  φορτηγών οχημάτων, τις διενεργούμενες μ' αυτά μεταφορές και την  επιβολή των διοικητικών  κυρώσεων  για τις   διαπιστούμενες παραβάσεις.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, που ισχύουν από 10-03-2006, καταργείται το άρθρο 37 του ν.2800/2000 (ΦΕΚ 41Α) και  ουσιαστικά, αντικαθίσταται από  τα  άρθρα 2  και  4 του ν.3446/2006.

Επισημαίνουμε εν προκειμένω ότι μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται από την   παρ.5 του αρθ.4 και την παροχή νέων οδηγιών από το αρμόδιο Υπουργείο, κατά τους  διενεργούμενους ελέγχους θα τηρείται η  διαδικασία που καθορίζεται  από την αριθμ. Γ5/52182/3729/12.9.2000 ΚΥΑ (σύνταξη διαπιστωτικής πράξης ανάλογα προσαρμοσμένης κλπ).

                                            

 Ακριβές αντίγραφο                              Ο Ειδικός Γραμματέας

                                                                  ΗΛΙΑΣ   ΑΡΓΥΡΟΣ    ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο