Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-2006 ]

IKΑ 22/392/23.05.06 Κατάταξη στην 15η ασφαλιστική κλάση των Πωλητών Λαϊκού Λαχείου για το έτος 2006, βάσει της οποίας θα υπολογίζονται οι παροχές

(Κατάταξη στην 15η ασφαλιστική κλάση των Πωλητών Λαϊκού Λαχείου για το έτος 2006, βάσει της οποίας θα υπολογίζονται οι παροχές )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ :

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ Γ.Ε.: Α22/392/920/23-5-2006

ΘΕΜΑ : «Κατάταξη στην 15η ασφαλιστική κλάση των Πωλητών Λαϊκού Λαχείου για το έτος 2006, βάσει της οποίας θα υπολογίζονται οι παροχές»

Σας γνωστοποιούμε ότι οι πωλητές Λαϊκού Λαχείου, που ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΓ΄ (άρθρα 90-95) του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. και είναι μέλη των Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών Πωλητών Λαϊκού Λαχείου, με την υπ΄ αριθμ. 239/Συν.24/21-3-06 απόφαση της Τυπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής του Περ/κού Υποκ/τος Ι.Κ.Α. � Ε.Τ.Α.Μ. Αθηνών κατατάχθηκαν για την χρονική περίοδο 1/1/06 έως 31/12/06 στην δέκατη Πέμπτη (15η) ασφαλιστική κλάση, οι δε ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 94 του κεφ. ΙΓ΄ του ΚΑ του Ι.Κ.Α., ορίζονται σε 25 κατά μήνα.

Το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ανωτέρω ασφ/κής κλάσης, όπως τούτο διαμορφώνεται με το ποσοστό αύξησης που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις του Ι.Κ.Α. � Ε.Τ.Α.Μ. και από την ίδια ημερομηνία (άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.1976/91), θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των παροχών, εφόσον η χρονική περίοδος ισχύος της κλάσης αυτής εμπίπτει στον κρίσιμο χρόνο, που οι αποδοχές λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των παροχών. Ασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί Πωλητών Λαϊκού Λαχείου όπως ήδη γνωρίζετε, είναι οι εξής :

α) Ο Πανελλήνιος Ασφαλιστικός Συνεταιρισμός Πωλητών Λαϊκού Λαχείου

β) Ο Α΄ Ασφαλιστικός Συνεταιρισμός Πωλητών Λαϊκού Λαχείου γ) Ο Ασφαλιστικός Συνεταιρισμός Πωλητών Λαϊκού Λαχείου Βορείου ΕλλάδοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο