Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-05-2006 ]

ΣΛΟΤ 63 ΑΠ /24.05.06 παρακολούθηση συναλλαγματικών έκδοσης Τραπέζης σε εγγύηση δανείων προς πελάτες της.

(παρακολούθηση συναλλαγματικών έκδοσης Τραπέζης σε εγγύηση δανείων προς πελάτες της. )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 - 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343 Fax: 210 3286 075, e-mail: [email protected]
ΠΡΟΣ:
   
ERNST & YOUNG
Υπόψη κ. Ιωάννη Ξενόπουλου
ΚΟΙΝ:
   
Πίνακας Αποδεκτών

Αθήνα, 24 Μαΐου 2006

Αριθμός Πρωτοκόλλου 63ΑΠΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

Με επιστολή σας μας ερωτάτε σχετικά με την παρακολούθηση συναλλαγματικών έκδοσης Τραπέζης σε εγγύηση δανείων προς πελάτες της.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατά τη γνώμη μας, η προτεινόμενη στην επιστολή σας παρακολούθηση σε λογαριασμούς τάξεως συναλλαγματικών έκδοσης Τραπέζης σε εγγύηση δανείων προς πελάτες της είναι ορθή. Σημειώνουμε ωστόσο ότι η χρήση λογαριασμών τάξεως δεν υποχρεωτική, εφόσον η σχετική παρακολούθηση και παροχή πληροφόρησης μπορεί να επιτευχθεί με άλλους τρόπους, κυρίως μηχανογραφικής φύσης.

Επισημαίνεται ότι η απάντησή μας αυτή αναφέρεται αποκλειστικά σε θέματα λογιστικών χειρισμών των συγκεκριμένων συναλλαγών και δεν εκτείνεται σε λοιπά θέματα συμμόρφωσης της Τράπεζας με το Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο