Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-2006 ]

ΠΟΛ.1080/22.5.2006 Οδηγίες για βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων έτους 2006.

(Οδηγίες για βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων έτους 2006.)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές ΦορολογίεςΠΟΛ.1080/22.05.06 Οδηγίες για βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων έτους 2006.

Το έτος 2006 για τη βεβαίωση και είσπραξη τελών χρήσης μηχανημάτων έργων θα ισχύσει η 1028330/1278/0014 εγκύκλιος ΠΟΛ.1071/1.3.1996.

Η βεβαίωση θα γίνει με ημερομηνία 01.06.2006 και η καταβολή θα γίνει ως τις 31.07.2006 εφ� άπαξ και χωρίς έκπτωση.

Οι χειρόγραφες Δ.Ο.Υ. που έχουν μηχανογραφικές εισπράξεις τελών χρήσης μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) θα κρατήσουν στο βιβλίο παραλαβής εισπρακτέων εσόδων έναν αριθμό με ημερομηνία 01.06.2006 και τρία (3) γραμμάτια συμψηφιστικής διαχείρισης με ημερομηνία μέσα στον επόμενο μήνα βεβαίωσης για την τακτική εισαγωγή του τέλους χρήσης Μ.Ε. ήτοι:

1)  ένα γραμμάτιο για τα έσοδα προϋπολογισμού

2)  ένα γραμμάτιο για τα έσοδα του ΤΕΟ Α.Ε. και

3)  ένα γραμμάτιο για το ποσοστό 10% από τα ποσά υπέρ ΤΕΟ Α.Ε. για τον ενιαίο λογ/σμό ΔΙΒΕΕΤ.

Για τις Δ.Ο.Υ. του TAXIS θα σταλούν αναλυτικές οδηγίες από τη Γενική Γραμ. Πληροφ. Συστημάτων-΄Εργο TAXIS.

Σημειώνεται ότι τα τέλη χρήσης Μ.Ε. θα αποδίδονται στον ΚΑΕ 86325 και όχι στους 86301 και 86405.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο