Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-05-2006 ]

ΟΓΑ Αρ. Πρ. 48867/11.05.06 Παράταση της προθεσμίας καταβολής/εξαγοράς εισφορών από τους υπηκόους τρίτων χωρών για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής

(Παράταση της προθεσμίας καταβολής/εξαγοράς εισφορών από τους υπηκόους τρίτων χωρών για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                                      Αθήνα 11-5-2006
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                           Αριθ. Πρωτ. 48867
ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                   

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30
101 70 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103322100                         
   
ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας καταβολής/εξαγοράς εισφορών από τους υπηκόους τρίτων χωρών για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής»

ΣΧΕΤ.: Η εγκύκλιός μας αριθ. 7/2005 και το συμπληρωματικό έγγραφό μας αριθ. 79498/20-10-2005.

 

Όπως είναι γνωστό, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 91, παρ. 10 και 11, του ν. 3386/05 έληξε την 2-5-2006.
Όπως ωστόσο μας ενημέρωσε το ΥΠΕΣΔΔΑ με το έγγραφό του αριθ. οικ. 7942/8-5-2006, μεγάλος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών έχουν καταθέσει σχετική αίτηση για έκδοση άδειας εργασίας ή διαμονής βάσει των ανωτέρω διατάξεων και εκκρεμεί η προσκόμιση από μέρους τους του αποδεικτικού καταβολής εξαγοράς εισφορών.

Κατόπιν τούτου και προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι υπήκοοι που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών θα μπορούν μέχρι και 30-5-2006 να καταβάλλουν/εξαγοράσουν εισφορές στον ΟΓΑ σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουμε δώσει με την εγκύκλιό μας αριθ. 7/2005 και το συμπληρωματικό έγγραφό μας αριθ. 79498/20-10-2005.

Σας παρακαλούμε στο αρχείο σας μαζί με το αντίγραφο του υποδείγματος 2 ΑΤΕ .3386/2005 να φυλάσσετε και φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών που κατέχει ο αλλοδαπός.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο