Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-2004 ]

ΠΟΛ.1076/22.7.2004 Κοινοποίηση διατάξεων σχεδίου νόμου. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 20 του Κεφαλαίου Γ «Υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων» του σχεδίου νόμου «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση την 15 Ιουλίου 2004 και σας επισημαίνουμε τα εξής:

(Κοινοποίηση διατάξεων σχεδίου νόμου. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 20 του Κεφαλαίου Γ «Υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων» του σχεδίου νόμου «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση την 15 Ιουλίου 2004 και σας επισημαίνουμε τα εξής:)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1061139/1723/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1076

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων σχεδίου νόμου.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 20 του Κεφαλαίου Γ «Υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων» του σχεδίου νόμου «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση την 15 Ιουλίου 2004 και σας επισημαίνουμε τα εξής:

1. Τα κεφάλαια του νομοσχεδίου αυτού που αναφέρονται στην περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών και υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων, ισχύουν από 15 Ιουλίου 2004.

2. Η οφειλή για φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων που προκύπτει από εκπρόθεσμες αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 15 Ιουλίου 2004 και μετά, καταβάλλεται σε μια δόση (εφάπαξ) αντί για τέσσερις (4) που προβλεπόταν αρχικά (σχετική 1059110/4342/0016/ ΠΟΛ.1067/15.7.2004 διαταγή μας).

Ο συνολικός φόρος εισοδήματος των νομικών προσώπων θα καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης, ενώ των φυσικών προσώπων μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση.

3. Οι δηλώσεις των νομικών προσώπων, μέχρι το ΤΑXIS να αναπροσαρμόσει το πρόγραμμά του, θα καταχωρούνται, θα εκκαθαρίζονται και θα βεβαιώνονται χειρόγραφα.

Οι δηλώσεις των φυσικών προσώπων θα παραλαμβάνονται κανονικά για να εκκαθαριστούν από το TAXIS.

4. Για τους Κ.Α.Ε. οι Δ.Ο.Υ. θα έχουν πληροφόρηση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων κατόπιν συνεννόησης του τεχνικού τους με την Υπηρεσία αυτή. Μέχρι να γίνει αυτό, τα ποσά θα εισπράττονται στους υπάρχοντες κωδικούς.


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο