Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-04-2006 ]

1037687/187/0013/13.4.2006 Διόρθωση τυπογραφικών σφαλμάτων του 1034466/160/0013/4-4-2006 εγγράφου

(Διόρθωση τυπογραφικών σφαλμάτων του 1034466/160/0013/4-4-2006 εγγράφου)

Κατηγορία: Φορολογία ΚεφαλαίουΑρ. Πρωτ. 1037687/187/0013/13.04.06  Διόρθωση τυπογραφικών σφαλμάτων του 1034466/160/0013/4.4.2006 εγγράφου
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
 


Σας επισημαίνουμε ότι στο με αριθ. πρωτ. 1034466/160/0013 έγγραφό της Υπηρεσίας μας, όπου περιλαμβάνονται παραδείγματα σχετικά με την υποβολή της Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2006, υπάρχουν
τα εξής τυπογραφικά λάθη:
 

ΣελίΔα 1: ΠΟΛ.1060/7.4.2005, να αντικατασταθεί με ΠΟΛ.1160/30.12.2005
 

ΣελίΔα 4: ν. 3427/2005, να αντικατασταθεί με ν. 2523/1997
 

ΣελίΔα 8: Η τελευταία παράγραφος αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 

«Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγράψει στον πίνακα 2 τα αγροτεμάχια που κληρονόμησαν από το σύζυγο κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους, η σύζυγος με α/α 20061, 20062, κ.ο.κ. και τα ανήλικα τέκνα της με αρίθμηση 1, 2, κ.ο.κ. Στη στήλη «Κωδικός Μεταβολής» του εσωτερικού του εντύπου (στήλη 22) θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (Δήλωση νέου ακινήτου).»
Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Δήμητρα ΤσάμηΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο