Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-04-2006 ]

1028888/687/Α0012/7.4.2006 Συμπλήρωση εντύπου Ε3

(Συμπλήρωση εντύπου Ε3 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αρ.Πρ. 1028888/687/Α0012/07.04.06 Συμπλήρωση εντύπου Ε3

Ατομική απάντηση

Προς: Union Programming Group

Σε απάντηση του από 17.03.2006 ερωτήματος σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του Ν. 3296/2004 και την 101Β145/1103/ΔΕ-Α/ΠΟΛ.1027/22.2.2005 εγκύκλιο μας, για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων ως ακαθάριστα έσοδα επί επιτηδευματιών με βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας λαμβάνονται τα έσοδα που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την επαγελλματική εμπορική δραστηριότητα (εκμετάλλευση) του επιτηδευματία, δηλαδή έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων ή προιόντν (ομάδα 7 Ε.Γ.Λ.Σ. σχετ. Αρθρο 30,49 και 105 Ν. 2238/1994)

Περαιτέρω, με την συμπλήρωση του πίνακα Ι του εντύπου Ε3 προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης μετά από την αποδοχή και εφαρμογή των διατάξεων της περαίωσης χωρίς έλεγχο, συγκρίνοντας κατά κλάδο δραστηριότητας, τα λογιστικά καθαρά κέρδη (από τον πίνακα ΣΤ') με τα καθαρά κέρδη της περαίωσης όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα Ι', επιλέγοντας τα μεγαλύτερα προς φορολόγηση. 

Στον πίνακα Ζ' του εντύπου Ε3, διαμορφώνονται τα φορολογητέα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (κωδ. 346) όπως επιτάσσουν οι φορολογικές διατάξεις με τα στοιχεία εκείνα που προστίθενται ή αφαιρούνται στο ήδη προσδιορισθέν λογιστικό αποτέλεσμα καθόσον δεν συμπεριλαμβάνονται σ'αυτό (π.χ. κέρδος από πώληση παγίου σε τιμή μεγαλύτερη από την αναπόσβεστη).

Ειδικότερα στην περίπτωση της περαίωσης, προκύπτει ότι, πρώτα συμπληρώνεται ο πίνακας ΣΤ' (προσδιορισμός λογιστικού αποτελέσματος) στη συνέχεια αν η επιχείρηση υπάγεται και επιθυμεί να περαιώσει χωρίς έλεγχο με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του Ν. 3296/2004, συμπληρώνεται ο πίνακας Ι' και κατόπιν τα φορογητέα κέρδη που προκύπτουν από τον πίνακα Ι', διαμορφώνονται κατά περίπτωση από τους κωδικούς του πίνακα Ζ' για να προκύψουν τα φορολογητέα καθαρά κέρδη (κωδ. 346).

Όταν η επιχείρηση δεν υπαχθεί στις διατάξεις της περαίωσης ο πίνακας Ζ' συμπληρώνεται μετά τον πίνακα ΣΤ'.
Τέλος, ευνόητο είναι ότι το ποσό του κωδ. 145 (πίνακας Ι') μεταφέεται αυτούσιο στον κωδ. 346 (πίνακας Ζ') όταν δεν υφίστανται στοιχεία για αναπροσαρμογή των κέρδων που προκύπτουν από την περαίωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο