Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2006 ]

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.6178/21.03.06 Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, από υπαλλήλους των Κ.Ε.Π.

(Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, από υπαλλήλους των Κ.Ε.Π.)

Κατηγορία: ΛοιπάΑρ.Πρ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/οικ.6178/21.03.06 Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, από υπαλλήλους των Κ.Ε.Π.


Ταχ.Δνση : Βασ. Σοφίας 15
Ταχ.Κώδ. : 10674, Αθήνα
Πληροφορίες: Μαρία Παπαδημητράτου,
Έλλη Σιμάτου
Τηλέφωνα : 210 3393113,3393108
FAX : 210-3393020, 3393100


ΠΡΟΣ:
1. Όλα τα Υπουργεία - Διευθύνσεις Διοικητικού.

2. Περιφέρειες της Χώρας -
Διευθύνσεις Διοίκησης.
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

3. Όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/
δια της ΟΔΕ ΚΕΠ)Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - , στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη στις καθημερινές συναλλαγές του με τη Διοίκηση, προχώρησε στη θεσμοθέτηση νέας διάταξης, με το νόμο 3448/2006 (Φ.Ε.Κ.57/Α/15.3.2006) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», με την οποία βελτιώνονται και καθίστανται οι διοικητικές διαδικασίες, περισσότερο ευέλικτες και αποδοτικές.

Ειδικότερα, με τη νέα ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 17 του νόμου αυτού, επεκτείνεται η αρμοδιότητα για τις διαδικασίες της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής και της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και στους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, που υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου.


Aμεση συνέπεια της ρύθμισης αυτής είναι η επίτευξη μεγαλύτερης λειτουργικότητας των Κ.Ε.Π. και ταχύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, καθόσον η διεκπεραίωση των εν λόγω διαδικασιών, που ευρέως ζητούνται από τους πολίτες, γίνεται πλέον από όλους τους υπαλλήλους που υπηρετούν στα Κ.Ε.Π., ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, ως τακτικών ή υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Σχετικά με τη νέα ρύθμιση, επισημαίνουμε ότι όλες οι Διοικητικές Αρχές είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται τα έγγραφα, στα οποία έχει γίνει η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ή η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, από τους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π., που υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου.


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ


Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων, καθώς και οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Περιφερειών, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο στους φορείς του δημοσίου τομέα που εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της περιοχής της Περιφέρειας.

Σας γνωρίζουμε ότι η εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας -www.gspa.gr-, στη διαδρομή: Δημόσια Διοίκηση/ Οργάνωση/ Επικύρωση Αντιγράφων.

Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο