Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-2006 ]

Αρ.Πρωτ. 1029621/22.03.06 Έγκριση παράτασης κατά μία (1) ημέρα, μόνο της ημερομηνίας καταβολής τελών κυκλοφορίας με την προμήθεια του ειδικού σήματος, από την ημερομηνία χορήγησης το πρώτον της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων.

(Έγκριση παράτασης κατά μία (1) ημέρα, μόνο της ημερομηνίας καταβολής τελών κυκλοφορίας με την προμήθεια του ειδικού σήματος, από την ημερομηνία χορήγησης το πρώτον της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων.)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές ΦορολογίεςΑρ.Πρωτ.: 1029621/79/Τ.Ε.Φ./22.03.06  Έγκριση παράτασης κατά μία (1) ημέρα, μόνο της ημερομηνίας καταβολής τελών κυκλοφορίας με την προμήθεια του ειδικού σήματος, από την ημερομηνία χορήγησης το πρώτον της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων».

Κατόπιν του αριθ. 1451/14.2.2006 εγγράφου της Νομαρχίας Αθηνών - Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών και λαμβάνοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α) με τις οποίες ορίζεται, ότι η καταβολή των τελών κυκλοφορίας με την προμήθεια του ειδικού σήματος, για τα αυτοκίνητα οχήματα που μπαίνουν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία γίνεται με τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας γιατί σε αντίθετη περίπτωση καταβάλλεται ισόποσο κατά περίπτωση πρόστιμο.
2) Τις διατάξεις του αρ. 27 του Ν. 3220/04 (ΦΕΚ 115 Α) και της αριθμ. 1012565/120β/Τ.Ε.Φ./10.2.2004 (ΦΕΚ 365 Β) κοινής Υπουργικής απόφασης, καθώς και του αρ. 1024962/282/Τ.Ε.Φ./23-3-2004 εγγράφου μας, που εκδόθηκε για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων, δεχθήκαμε ότι η καταβολή των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων που μπαίνουν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, θα γίνεται με την χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας από τις Δ.Ο.Υ. ή τα κλιμάκια αυτών.
3) Το γεγονός ότι η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχίας Αθηνών καθώς και οι αντίστοιχες Υπηρεσίες άλλων Νομαρχιών, για την εξυπηρέτηση των πολιτών, εκδίδουν τις άδειες κυκλοφορίας καθημερινά και μετά το πέρας των συναλλαγών, οι οποίες παραδίδονται στους δικαιούχους την επόμενη μέρα με συνέπεια οι άδειες να εμφανίζουν ημερομηνία χορήγησης την προηγουμένη.


4) Την ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα στις συναλλαγές και να μην επιβληθούν πρόστιμα οφειλόμενα σε μη υπαιτιότητα των συναλλασσομένων.
Εγκρίνουμε την μετάθεση κατά μία (1) ημέρα, μόνο της καταβολής των τελών κυκλοφορίας με την προμήθεια του ειδικού σήματος, πέραν της αναγραφομένης στην άδεια κυκλοφορίας, χωρίς την καταβολή του αυτοτελούς προστίμου λόγω εκπρόθεσμης προμήθειας του ειδικού σήματος.
Διευκρινίζεται ότι εάν η επόμενη ημέρα είναι αργία αυτή θα μετατοπίζεται κατά την πρώτη εργάσιμη.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο