Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-03-2006 ]

ΠΟΛ.1047/16.3.2006 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 1004925/15062/ΠΟΛ. 1004/Γ0012/19.1.2006 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. (Αρ.Πρ. 1027620)

(Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 1004925/15062/ΠΟΛ. 1004/Γ0012/19.1.2006 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. (Αρ.Πρ. 1027620))

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΠΟΛ. 1047/16.03.06 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 1004925/15062/ΠΟΛ.1004/19.1.2006 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. (Αρ.Πρ. 1027620)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 - ΦΕΚ 151/Α όπως ισχύει σήμερα).

2. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων από τους πρόσφατα καθορισθέντες (με την ΠΟΛ.1004/06 ) μοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους (ΜΣΚΚ) των εμπορικών επιχειρήσεων, η οποία προέκυψε μετά την υποβολή αρμοδίως νέων στοιχείων, τα οποία μελετήθηκαν και συνεκτιμήθηκαν με τα προηγούμενα.

3. Τις διατάξεις της αριθ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.05 (ΦΕΚ 1432 Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών και

4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την αριθ. 1004925/15062/ ΠΟΛ.1004/Γ0012/19.01.06 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και συμπληρώνουμε τους πίνακες μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) που εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, στα ακαθάριστα έσοδα ή τις αγορές αγαθών των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα, ως ακολούθως:

Επί ακαθαρίστων εσόδων

Κατηγορία 2η

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

ΜΣΚΚ %

2349α

Έμπορος ηλεκτρονικών υπολογιστών

10

2357

Έμπορος προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

11

Κατηγορία 5η

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

ΜΣΚΚ %

5402

Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, χονδρικώς

0,70

5403

Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, λιανικώς

4

Κατηγορία 8η

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

ΜΣΚΚ %

8095

Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών (επί προμηθειών), χονδρικώς

32

8096

Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών (επί προμηθειών), λιανικώς

36

Κατηγορία 9η

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

ΜΣΚΚ %

9240

Πώληση παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ. (επί τζίρου), χονδρικώς

2

9241

Πώληση παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ. (επί τζίρου), λιανικώς

3

Επί αγορών

Κατηγορία 2η

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

ΜΣΚΚ %

22349α

Έμπορος ηλεκτρονικών υπολογιστών

13

22357

Έμπορος προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

15

Κατηγορία 5η

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

ΜΣΚΚ %

55402

Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, χονδρικώς

0,90

55403

Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, λιανικώς

4,5

Κατηγορία 9η

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

ΜΣΚΚ %

99240

Πώληση παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ., χονδρικώς

3

99241

Πώληση παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ., λιανικώς

4

2. Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν από το οικον. έτος 2006 (χρήση 2005). Ειδικά, για τις επιχειρήσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία ή που τηρούν βιβλία Α΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, οι μοναδικοί αυτοί συντελεστές καθαρού κέρδους που εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, στα ακαθάριστα έσοδα ή τις αγορές αγαθών θα ισχύσουν από 1-1-2006 (οικονομικό έτος 2007).

3. Η παραπάνω απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο