Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-2006 ]

Αρ. Πρ. 1026062 /13.03.06 Ενέργειες των Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους ή κλεισίματός τους, από λόγους ανωτέρας βίας

(Ενέργειες των Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους ή κλεισίματός τους, από λόγους ανωτέρας βίας)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτηΑρ. Πρ. 1026062 /13.03.06 Ενέργειες των Δ.Ο.Υ, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους ή κλεισίματός τους, από λόγους ανωτέρας βίας

1. Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στη Διεύθυνσή μας, για το παραπάνω σε περίληψη θέμα, σας υπενθυμίζουμε, ότι σχετική για το θέμα αυτό είναι η Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/26.3.2002, φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε, για εφαρμογή.

2. Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε ότι οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ., πρέπει να μεριμνούν:

-Για την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο κτίριο στέγασης της Δ.Ο.Υ. σε εμφανή σημεία, κυρίως στην είσοδο του κτιρίου, στους πίνακες ανακοινώσεων, στους ανελκυστήρες και στους χώρους υποδοχής των συναλλασσομένων, προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, όχι μόνο για τη διακοπή της λειτουργίας της Δ.Ο.Υ., αλλά και για το λόγο για τον οποίο προέκυψε, καθώς και για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών, που προκαλούνται από την αιτία αυτή.

-Για την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης, προς όλα τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και

-Για την ενημέρωση του Γραφείου Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων, προκειμένου να εκδίδεται δελτίο τύπου.

3. Τέλος, σας ενημερώνουμε, ότι μετά την έναρξη ισχύος της προαναφερθείσας Απόφασης, έπαυσαν να ισχύουν και οι αριθ. 1078377/1062/0006Δ/8.9.2000 και 1096450/1251/0006Δ/26.10.2000 εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Οργάνωσης, με τις οποίες ρυθμίζονταν σχετικά θέματα.


Συνημμένα: Η αναφερόμενη στο κείμενο Απόφαση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο