Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-07-2004 ]

ΠΟΛ.1068/16.7.2004 Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου 20 και του άρθρου 32 του Ν. 3227/2004. Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις (Κατάργηση Χαρτοσήμου για τις συμβάσεις Δανείων και για τους τόκους μεταξύ τραπεζών και ΟΕΚ)

(Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου 20 και του άρθρου 32 του Ν. 3227/2004. Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις (Κατάργηση Χαρτοσήμου για τις συμβάσεις Δανείων και για τους τόκους μεταξύ τραπεζών και ΟΕΚ))

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1059355/490/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ &
ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1068

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου 20 και του άρθρου 32 του ν.3227/2004.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις  (Κατάργηση Χαρτοσήμου για τις συμβάσεις Δανείων και για τους τόκους μεταξύ τραπεζών και ΟΕΚ)

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 20 και του άρθρου 32 του Ν. 3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 31/9-2-2004.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 20 του ανωτέρω νόμου, η κατάργηση της επιβολής τελών χαρτοσήμου που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 1676/1986 για τις τράπεζες, επεκτείνεται και στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ως προς τις συμβάσεις δανείων που συνάπτει με τους δικαιούχους του και τους τόκους των δανείων αυτών.

Επομένως, η αντικειμενική απαλλαγή από τα τέλη Χαρτοσήμου που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 1676/1986 για τις συμβάσεις δανείων που χορηγούνται από τις Τράπεζες και για τους τόκους που απορρέουν από αυτά, επεκτείνεται και στις συμβάσεις δανείων που χορηγεί ο Ο.Ε.Κ. στους δικαιούχους του και τους τόκους που απορρέουν από αυτά.

Η ανωτέρω κατάργηση των τελών χαρτοσήμου, σύμφωνα με τη διάταξη του κοινοποιουμένου άρθρου 32, ισχύει από 9-2-2004 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

Επομένως καταλαμβάνει περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την ημερομηνία αυτή. Ειδικότερα καταλαμβάνει:

α) Συμβάσεις δανείων που χορηγεί ο Ο.Ε.Κ. στους δικαιούχους του, εφόσον καταρτίζονται από την ημερομηνία αυτή, ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένα ή όχι με υποθήκη ή άλλη ασφάλεια.

β) Τόκους που εξοφλούνται από την ημερομηνία αυτή, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάρτισης της δανειακής σύμβασης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη Νομολογία του Σ.τ.Ε. ( 4312/1997 κ.τ.λ.) λόγω της απαλλαγής από τα τέλη χαρτοσήμου των ανωτέρω δανείων και των τόκων που απορρέουν από αυτά, δεν οφείλονται τέλη χαρτοσήμου ούτε για τα παρεπόμενα σύμφωνα (υποθήκες, εγγυήσεις κ.τ.λ.) που συνάπτονται για την εξασφάλιση των εν λόγω δανείων και τόκων. Άλλωστε απαλλαγή για τα παρεπόμενα σύμφωνα, αναφορικά με τις τράπεζες, προβλέπεται και από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1676/1986 , οι οποίες επεκτείνονται στον ΟΕΚ με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο