Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-03-2006 ]

IKA Γ.Ε. A11/45/10.03.06 Ασφαλιστική ικανότητα

(Ασφαλιστική ικανότητα)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)IKA Γ.Ε. A11/45/10.03.06 Ασφαλιστική ικανότητα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

Σε συνέχεια του αρ.Α11/3/16/7-6-05 Γενικού Εγγράφου μας, με το οποίο δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την σε ετήσια χορήγηση της ασφαλιστικής κάλυψης των συνταξιούχων ( ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ειδικών Ταμείων, ΝΠΔΔ ) λόγω γήρατος ή αναπηρίας αόριστης διάρκειας, σας γνωρίζουμε ότι, στο εξής, στις ή στους συζύγους άνω των 65 χρόνων, που, κατά το άρθρο 33 του ΑΝ 1846/1951, χαρακτηρίζονται ως μέλη οικογένειας των παραπάνω κατηγοριών συνταξιούχων, θα χορηγείται επ΄ αόριστο ασφαλιστική ικανότητα.

 
Eπίσης σε συνέχεια του Γενικού Εγγράφου μας αρ.Α11/143/18-11-03 που αφορά παράταση ασφαλιστικής ικανότητας – οικογενειακό βιβλιάριο υγείας σας υπενθυμίζουμε τα εξής :
 

Η ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων αποδεικνύεται με τις ετικέτες ασφαλιστικής ικανότητας που αποστέλλονται στους ασφαλισμένους και επικολλώνται στο Ατομικό Βιβλιάριο Ασθενείας.Όσοι δεν παρέλαβαν την αυτοκόλλητη ετικέτα δόθηκε παράταση στους δικαιούχους μέχρι 31/3/2006 με το αρ.Α11/42/28-2-06 Γενικό Έγγραφό μας.
 

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων δεν απαιτείται θεώρηση του οικογενειακού βιβλιαρίου για τα προστατευόμενα μέλη οικογενείας, εφόσον αυτά είναι σύζυγοι των άμεσα ασφαλισμένων ή τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.Άραγε η χρονική διάρκεια ισχύος του οικογενειακού βιβλιαρίου είναι σύμφωνη με αυτή του ατομικού.
Κατά συνέπεια στους έμμεσα ασφαλισμένους (σύζυγοι, τέκνα κάτω των 18 ετών) θα παρέχονται όλες οι Υπηρεσίες Υγείας με την προσκόμιση του οικογενειακού βιβλιαρίου αλλά και του βιβλιαρίου του άμεσα δικαιούχου.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο