Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-07-2004 ]

ΠΟΛ.1072/16.7.2004 Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. κατά την αγορά εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών.

(Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. κατά την αγορά εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1056943/4332/729/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
- Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ
- Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΠΟΛ 1072

ΘΕΜΑ: Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Κωδικοποίηση Φ.Π.Α.) όπως ισχύει:

α. της παραγράφου 1 του άρθρου 2
β. της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3
γ. του άρθρου 10
δ. της παραγράφου 1 του άρθρου 11
ε. της παραγράφου 1 του άρθρου 30
στ. των παραγράφων 2 , 3 & 4 του άρθρου 33
ζ. της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 34
η. της παραγράφου 7 του 38
θ. της παραγράφου 2 του άρθρου 59
ι. της παραγράφου 1 του άρθρου 60
ια. Της παραγράφου 3 του άρθρου 64

2. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β & δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2175/1993 «για την οργάνωση ενιαίου φορέα Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων και άλλες διατάξεις» και του Ν. 2669/98 «λειτουργία της ΕΘΕΛ Α.Ε. για την εξυπηρέτηση των Συγκοινωνιακών αναγκών του Λεκανοπεδίου Αττικής».

3. Την ανάγκη διευκόλυνσης του υποκειμένου στο φόρο Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) για την αντικατάσταση των παλαιών Λεωφορείων και της ΕΘΕΛ Α.Ε. η οποία είναι θυγατρική εταιρία του ΟΑΣΑ.

4. Την 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

αρθρο 1

Επεκτείνουμε την εφαρμογή της ΑΥΟ 101980/1878/376/Α0014/ ΠΟΛ.1045/16.2.1994 , στην εισαγωγή ή στην ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων από την Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε., που ιδρύθηκε και λειτουργεί κατά τις διατάξεις του Ν. 2175/1993 (ΦΕΚ 211/22-12-93) και του Ν. 2669/98 (ΦΕΚ 283/18-10-98), για την εξυπηρέτηση των Συγκοινωνιακών αναγκών του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Αρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο