Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-02-2006 ]

ΠΟΛ.1030/20.2.2006 Έναρξη εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας & Κουβέιτ, Κίνας, Λετονίας ,Μεξικού και αναθεώρηση της Σύμβασης με το Βέλγιο

(Έναρξη εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας & Κουβέιτ, Κίνας, Λετονίας ,Μεξικού και αναθεώρηση της Σύμβασης με το Βέλγιο)

Κατηγορία: Δ.Ο.Σ. (Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων)

ΠΟΛ.1030/20.02.05 Έναρξη εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας & Κουβέιτ, Κίνας, Λετονίας ,Μεξικού και αναθεώρηση της Σύμβασης με το ΒέλγιοΣας γνωρίζουμε ότι από 1 Ιανουαρίου 2006, τέθηκαν σε εφαρμογή οι Συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος μεταξύ:


1. Ελλάδας & Κίνας Ν. 3331/2005 - Φ.Ε.Κ. 83 τ. Α/6.4.2005
2. Ελλάδας & Κουβέιτ Ν. 3330/2005 - Φ.Ε.Κ. 82 τ. Α/6.4.2005
3. Ελλάδας & Λετονίας Ν. 3318/2005 - Φ.Ε.Κ. 46 τ. Α/23.2.2005
4. Ελλάδα & Λιθουανίας Ν. 3356/2005 - Φ.Ε.Κ. 152 τ. Α/23.6.2005
4. Ελλάδας & Μεξικού Ν. 3406/2005 - Φ.Ε.Κ. 265 τ. Α/25.10.2005

Επίσης τέθηκε σε ισχύ η αναθεωρημένη Σύμβαση μεταξύ Ελλάδας & Βελγίου με έναρξη εφαρμογής την 1 Ιανουαρίου 2005 όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 αυτής.

Ελλάδα & Βέλγιο (*) Ν. 3407/2005 - Φ.Ε.Κ. 266 τ. Α/25.10.2005

Για διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται συγκεντρωτικός πίνακας με όλες τις Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Έκδοση 17.2.06

ΧΩΡΕΣ

ΝΟΜΟΣ

Φ.Ε.Κ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αλβανία

Ν. 2755/1999

252/1999

14. 7.1995

1.1.2001

2. Αρμενία

Ν. 3014/2002

103/2002

12. 5.1999

1.1.2003

3. Αυστρία

Ν.Δ. 994/1971

210/1971

22. 9.1970

5.1.1972

4. Βέλγιο

5. Βέλγιο (αναθεώρηση)

Ν.Δ. 117/1969

Ν.3407/2005

41/1969

266/2005

25.5.2004

1.1.2006

6. Βουλγαρία

7. Πρωτόκολλο

Ν. 2255/1994

Ν. 2927/2001

195/1994

140/2001

15. 2.1991

1.1.2002

8. Γαλλία

Ν.Δ. 4386/64

192/1964

& 73/1965

21. 8.1963

31.1.1965

9. Γερμανία

Α.Ν. 52/1967

134/1967

18. 4.1966

1.1.1964

10. Γεωργία

Ν. 3045/2002

198/2002

10. 5.1999

1.1.2003

11. Δανία

Ν. 1986/1991

189/1991

18. 5.1989

1.1.1992

12. Ελβετία

Ν. 1502/1984

192/1984

16. 6.1983

1.1.1983

13. Ην. Βασίλειο

Ν.Δ. 732/1953

329/1953

25. 6.1953

15.1.1954

14. Ην. Πολιτείες

Ν.Δ. 548/1953

231

& 333/1953

20. 2.1950

30.12.1953

15. Ιταλία

(αναθεώρηση)

Α.Ν. 23/1967

Ν. 1927/1991

109/1967

17/1991

3. 9.1987

1.1.1984

16. Ινδία

Ν.Δ. 580/1966

235/1966

11. 2.1965

1.1.1964

17. Ιρλανδία

Ν.3300/2004

262/2004

24.11.2003

1.1.2005

18. Ισραήλ

Ν. 2572/1998

12/1998

24.10.1995

1.1.1999

19. Ισπανία

Ν. 3015/2002

104/2002

4.12.2000

1.1.2003

20. Κίνα

Ν.3331/2005

83/2005

3.6.2002

1.1.2006

21. Κορέα

Ν. 2571/1998

11/1998

20. 3.1995

1.1.1999

22. Κουβέιτ

Ν.3330/2005

82/2005

2.3.2003

1.1.2006

23. Κροατία

Ν. 2653/1998

250/1998

18.10.1996

1.1.1999

24. Κύπρος

Α.Ν. 73/1968

223/1968

30. 3.1968

1.1.1967

25. Λετονία

Ν.3318/2005

46/2005

27.3.2002

1.1.2006

26. Λιθουανία

Ν. 3356/2005

152/2005

15.5.2002

1.1.2006

27. Λουξεμβούργο

Ν. 2319/1995

127/1995

22.11.1991

1.1.1999

28. Μεξικό

Ν. 3406/2005

265/2005

13.4.2004

1.1.2006

29. Μολδαβία

Ν.3357/2005

153/2005

29.3.2004

1.1.2006

30. Ν. Αφρική

Ν. 3085/2002

319/2002

19.11.1998

1.1.2004

31. Νορβηγία

Ν. 1924/1991

16/1991

27. 4.1988

1.1.1992

32. Ολλανδία

Ν. 1455/1984

89/1984

16. 7.1981

1.1.1981

33. Ουγγαρία

Ν. 1496/1984

178/1984

25. 5.1983

1.1.1985

34. Ουκρανία

Ν. 3046/2002

199/2002

6.11.2000

1.1.2004

35. Ουζμπεκιστάν

Ν. 2659/1998

268/1998

1. 4.1997

1.1.1999

36. Πολωνία

Ν. 1939/1991

37/1991

20.11.1987

1.1.1991

37. Πορτογαλία

Ν. 3009/2002

90/2002

2.12.1999

1.1.2003

38. Ρουμανία

Ν. 2279/1995

9/1995

17. 9.1991

1.1.1996

39. Σλοβακία **

Ν. 1838/1989

86/1989

23.10.1986

1.1.1990


(*) Yπάρχουσα Σύμβασης (Ν.Δ. 117/1969 � Φ.Ε.Κ. 41τ Α΄)

(**) Υπογραφή Σύμβασης με Τσεχοσλοβακία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο