Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-02-2006 ]

Αρ. Πρ. Γ55/519/09.02.06 Σχετικά με την διάθεση από ιδιωτικά φαρμακεία, φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα

(Σχετικά με την διάθεση από ιδιωτικά φαρμακεία, φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αρ. Πρ. Γ55/519/9-2-2006  Σχετικά με την διάθεση από ιδιωτικά φαρμακεία, φαρμακευτικών  ιδιοσκευασμάτων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα

Σχετικά: Τα υπ'αριθμ. Γ55/480/22-6-05 και Γ55/513/15-12-05 έγγραφά μας.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων, επανερχόμαστε στο θέμα διάθεσης, από ιδιωτικά φαρμακεία, φαρμάκων που δεν κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά και ορίζουμε εκ νέου ότι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα προμηθεύονται τα παραπάνω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα από ιδιωτικά φαρμακεία, μετά από έγκριση της Ειδικής

Επιτροπής, όταν
-η μηνιαία αγωγή δεν υπερβαίνει τα 500,00 ευρώ και η συμμετοχή είναι μηδενική ή
-η συνολική συμμετοχή για μηνιαία αγωγή δεν υπερβαίνει τα 25,00 Ευρώ.
Η συνταγογράφηση των εν λόγω φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων θα γίνεται σύμφωνα
με όσα έχουν οριστεί με τα σχετικά έγγραφά μας. Η ισχύς του παρόντος θα αρχίσει αφού εξαντληθούν τα τυχόν αποθέματα του Κεντρικού Φαρμακείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Β΄ Νοσοκομείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο