Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-02-2006 ]

ΕΛΤΕ Αρ.Πρ. 39ΑΠ/10.02.06 Σχετικά με τον ορθό τρόπο εμφάνισης συγγενούς εταιρίας στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επενδύουσας, όταν η επενδύουσα δεν συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΔΛΠ 28 επειδή δεν έχει συμμετοχή σε θυγατρική.

(Σχετικά με τον ορθό τρόπο εμφάνισης συγγενούς εταιρίας στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επενδύουσας, όταν η επενδύουσα δεν συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΔΛΠ 28 επειδή δεν έχει συμμετοχή σε θυγατρική. )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

 ΕΛΤΕ Αρ.Πρ. 39ΑΠ/10.02.05 Σχετικά με τον ορθό τρόπο εμφάνισης συγγενούς εταιρίας στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επενδύουσας, όταν η επενδύουσα δεν συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΔΛΠ 28 επειδή δεν έχει συμμετοχή σε θυγατρική.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, 

Γρ. 501 - 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210 3286 343 Fax: 210 3286 075, e-mail: [email protected] 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 060210/0037


Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2006.
Αριθμός Πρωτοκόλλου 39 ΑΠ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

Με ηλεκτρονική επιστολή σας της 26ης Ιανουαρίου 2006 μας ερωτάτε σχετικά με τον ορθό τρόπο εμφάνισης συγγενούς εταιρίας στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επενδύουσας, όταν η επενδύουσα δεν συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΔΛΠ 28 επειδή δεν έχει συμμετοχή σε θυγατρική.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σε περίπτωση που υπάρχει συμμετοχή μόνο σε συγγενή επιχείρηση (ή επιχειρήσεις), οι κατά τα ΔΛΠ χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι αυτές στις οποίες οι συγγενείς λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Κατά τη γνώμη μας, στην περίπτωση αυτή παρέλκει η σύνταξη ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφόσον, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις οποίες οι συγγενείς απεικονίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, παρέχεται στο Προσάρτημα η πληροφόρηση σχετικά με το πως θα είχαν διαμορφωθεί τα κονδύλια του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων, εάν είχε χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του κόστους κτήσης ή της εύλογης αξίας, οι οποίες προβλέπονται εναλλακτικά από το ΔΛΠ 28 για την λογιστικοποίηση της συγγενούς στις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επενδύουσας. Νοείται ότι στο Προσάρτημα θα γίνεται μνεία ότι δεν συντάσσονται ξεχωριστές ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η προτεινόμενη λογιστική αντιμετώπιση των συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις όταν η επενδύουσα επιχείρηση δεν υποχρεώνεται σε σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στηρίζεται στο γεγονός ότι επιτυγχάνεται με απόλυτη ευχέρεια η παροχή όλων εκείνων των πληροφοριών που θα ήταν διαθέσιμες, εάν συντάσσονταν ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις οποίες η συγγενής είχε λογιστικοποιηθεί είτε με την μέθοδο του κόστους κτήσης είτε με τη μέθοδο της εύλογης αξίας, όπως προβλέπει το ΔΛΠ 28. Η προτεινόμενη λύση είναι συμβατή με τις αρχές της σημαντικότητας (materiality), της απόδοσης της ουσίας των συναλλαγών και της ακριβοδίκαιης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ο Πρόεδρος του Σ.Λ.Ο.Τ.


Κωνσταντίνος Παπαθανασίου

Τα μέλη του Σ.ΛΟ.Τ.
Παναγιώτης Βρουστούρης Νικόλαος Ηρειώτης
Κωνσταντίνος Καραμάνης Νικήτας ΝιάρχοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο