Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-02-2006 ]

Αρ. Πρ. 1011553/03.02.06 Σχετικά με τη δήλωση μεταβίβασης ακινήτων λόγω μετασχηματισμού βάσει του νόμου 2166/93

(Σχετικά με τη δήλωση μεταβίβασης ακινήτων λόγω μετασχηματισμού βάσει του νόμου 2166/93)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αρ. Πρ.1011553/03.02.2006  Σχετικά με τη δήλωση μεταβίβασης ακινήτων λόγω μετασχηματισμού βάσει του νόμου 2166/93

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αρ. Πρωτ. :1011553/357/ΔΜ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας και αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 5 του αρθρ.2 της ΑΥΟ1027411/842/ΔΜ/26-2-98 ΦΕΚ193/Β περί ΑΦΜ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, χορηγείται υποχρεωτικά ΑΦΜ σε όσους υποβάλλουν δήλωση φορολογίας κεφαλαίου λόγω απόκτησης κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων από οποιαδήποτε αιτία.

Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρ.3 της ίδιας ως άνω απόφασης ορίζεται ότι αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ των υπόχρεων σε όλες τις υποβαλλόμενες φορολογικές δηλώσεις, καθώς και στις δηλώσεις απόδοσης φόρων τελών και εισφορών.

Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137) παρέχονται φορολογικά κίνητρα για το μετασχηματισμό των μικρών επιχειρήσεων σε μεγάλες οικονομικές μονάδες.

Οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις του ανωτέρω νόμου, που στην κυριότητά τους έχουν ακίνητο το οποίο θα εισφέρουν σε εταιρεία που δεν έχει ακόμα συσταθεί, υποβάλλουν δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου (ΦΜΑ), στην οποία θα αναγράφεται μόνο ο ΑΦΜ της μετασχηματιζόμενης εταιρείας.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Αφροδίτη Μασίκα


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο