Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-02-2006 ]

ΠΟΛ.1017/7.2.2006 Καθορισμός μοναδικού συντελεστή καθαρού εισοδήματος των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων. (Αρ.Πρ.. 1012132)

(Καθορισμός μοναδικού συντελεστή καθαρού εισοδήματος των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων. (Αρ.Πρ.. 1012132))

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΠΟΛ.1017/07.2.2006 Καθορισμός μοναδικού συντελεστή καθαρού εισοδήματος των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων.(Αρ.Πρ.. 1012132)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994 - ΦΕΚ 151Α).

2. Τα σχετικά αιτήματα που έχουν υποβληθεί από διάφορες επαγγελματικές οργανώσεις για επανεξέταση των συντελεστών προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές από την γρίπη των πτηνών.

3. Τις διατάξεις της αριθ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε σε ποσοστό τρία τα εκατό (3%) το μοναδικό συντελεστή καθαρού εισοδήματος ο οποίος εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων.

Επίσης μειώνουμε το μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους, ο οποίος εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εμπορίας αυγών και πτηνών, χονδρικώς (ΚΑ 5312), από 4% σε 2% και των επιχειρήσεων εμπορίας αυγών και πτηνών, λιανικώς (ΚΑ 5313), από 7% σε 3,5%.

2. Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν μόνο για τα οικονομικά έτη 2006 και 2007 δηλαδή για τα εισοδήματα από πτηνοτροφικές και εμπορικές επιχειρήσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2005 και γι' αυτά που θα αποκτηθούν το ημερολογιακό έτος 2006.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο