Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-01-2006 ]

ΠΟΛ.1013/30.1.2006 Μείωση ειδικού φόρου που επιβάλλεται στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση. (Αρ.Πρ. 1008903)

(Μείωση ειδικού φόρου που επιβάλλεται στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση. (Αρ.Πρ. 1008903))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1013/30.01.06 Μείωση ειδικού φόρου που επιβάλλεται στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση. (Αρ.Πρ. 1008903)

Σε συνέχεια της 1115647/801/Τ.& Ε.Φ./ΠΟΛ 1149 διαταγής μας κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3427/2005 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. Α΄ 312/27-1-05).

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ο συντελεστής του ειδικού φόρου, ο οποίος επιβάλλεται στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 1326/1983 , μειώνεται από 25η  Νοεμβρίου 2005 σε δέκα τοις εκατό (10%) , από 1η  Νοεμβρίου 2006 σε πέντε τοις εκατό (5%) ενώ καταργείται πλήρως στις διαφημίσεις που προβάλλονται από 1η  Νοεμβρίου 2007 και μετά. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω μεταβολές αφορούν στις διαφημίσεις που πραγματοποιούνται μετά τις ανωτέρω ημερομηνίες.

Διευκρινίζεται ότι κατά τα λοιπά (π.χ. υποβολή του τιμοκαταλόγου διαφημίσεων στις Δ.Ο.Υ., τρόπος είσπραξης και απόδοσης του φόρου κ.λ.π.), μέχρι και την πλήρη κατάργηση του φόρου , εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο