Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-01-2006 ]

ΠΟΛ.1011/26.1.2006 Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ και Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet.

(Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ και Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet.)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. 

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. 

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2006 

Αρ.Πρωτ.: 1007628/487/125/Α0014

ΠΟΛ: 1011 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ και Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet. 

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248Α) όπως ισχύουν: α) της περίπτωσης α της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 10 του άρθρου 38, β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59, γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6Α). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ247Α) περί αποδεικτικών εισπράξεως. 

4. Τις διατάξεις των ακόλουθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών: α) 1099733/8159/0014/ΠΟΛ.1253/22.7.1993, β) 1044747/2296/838/ΠΟΛ.1161/21.5.2002, γ) 1044748/2297/839/ΠΟΛ.1162/21.5.2002, δ) 1003644/194/27/ΠΟΛ.1019/4.2.2003, ε) 1064796/4576/2064/ΠΟΛ.1091/10.7.2003

5. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ Β' 1432) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί: «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών».

6. Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φορολογούμενους λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

7. Τη διαπίστωση ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Περιοδικές Δηλώσεις. 

I. Η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, που λήγει στις 26 Ιανουαρίου 2006, παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2006. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών, θα γίνει αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού.

II. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται ακόμη και για τις περιπτώσεις που οι υποκείμενοι μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2006: 

α) έδωσαν εντολή πληρωμής με το ακριβές ποσό προς τη μεσολαβούσα Τράπεζα, αλλά δεν υπέβαλαν την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. ηλεκτρονικά. 

β) υπέβαλαν την περιοδική δήλωση μέσω TAXISnet, αλλά δεν δόθηκε εντολή πληρωμής με το ακριβές ποσό προς τη μεσολαβούσα Τράπεζα. 

2. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών. Η προθεσμία υποβολής των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων που λήγει στις 26 Ιανουαρίου 2006, παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2006. Η υποβολή των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων αυτών, θα γίνει αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet. 

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο