Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-01-2006 ]

ΙΚΑ Αρ. Πρ. Σ50/2/20.01.06 Σχετικά με τον τρόπο απόδειξης της καταβολής διατροφής από τον/την πρώην σύζυγο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004.

(Σχετικά με τον τρόπο απόδειξης της καταβολής διατροφής από τον/την πρώην σύζυγο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ Αρ. Πρ. Σ50/2/20.01.06  Σχετικά με τον τρόπο απόδειξης της καταβολής διατροφής από τον/την πρώην σύζυγο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004.

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ :

Σχετ.: Οι εγκ. 64/2004 και 4/2005, το με αρ. Σ50/29/5.12.2005 Γενικό Έγγραφο.

Με το ανωτέρω σχετικό Γενικό Έγγραφο παρέχονται οδηγίες σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα και διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που είχε συμφωνηθεί άτυπα μεταξύ των πρώην συζύγων η καταβολή διατροφής, μόνη απόδειξη καταβολής της μπορεί να αποτελέσει η υποβαλλόμενη κατ' έτος φορολογική δήλωση, στην οποία υποχρεούται ο φορολογούμενος να δηλώσει ως εισόδημα την καταβαλλόμενη από τον πρώην σύζυγο διατροφή και ότι δεν θα πρέπει να γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, όπως, π.χ., οι ένορκες βεβαιώσεις.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι επικαλούνται την ύπαρξη άτυπης συμφωνίας μεταξύ των πρώην συζύγων σχετικά με την καταβολή διατροφής, δεν υποχρεούνταν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το χρόνο επέλευσης του θανάτου, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρίνισε με το με αρ. πρωτ. Φ80000/29660/2180/22.12.2005 έγγραφο ότι δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η καταβολή διατροφής, ακόμα και αν ο/η διαζευγμένος/-η δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οπότε είναι απορριπτέες οι αιτήσεις συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3232/2004 εάν παρουσιάζουν τέτοιου είδους κώλυμα.

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο